- -
UPV
 
 ...

PRINCIPIS I FINALITATS EDUCATIVES
 

El nostre projecte educatiu de centre es basa  en els següents principis pedagògics:

  • Garantir una escola de qualitat educativa amb un marcat caràcter pluricultural.
  • Oferir una educació individualitzada dins d'un clima de seguretat afectiva i de respecte, que garantisca el desenvolupament integral del xiquet i de la xiqueta.
  • Afavorir  la relació família-escola, obrint canals de comunicació i acció conjunta i coordinada.
  • Desenvolupar en la nostra pràctica professional el principi d'equitat que fa referència al dret fonamental d'educació sense diferència de gènere, ètnia, religió o condició social; així com, els principis de l'educació inclusiva que planteja la diversitat com a cosa natural i inherent en cadascun de nosaltres, entén la diferència com un valor i planteja a l'ensenyament el repte de la flexibilització i adaptació a aqueixes diferències.
  • Afavorir el desenvolupament social, emocional i intel·lectual del xiquet i la xiqueta en un entorn enriquidor i estimulant.

EMAS upv