- -
UPV
 
Normativa
Normativa  ...
DECRET 2/2009349Kb
Pel qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el Primer Cicle de l'Educaciķ Infantil a la Comunitat Valenciana.
DECRET 37/2008615Kb
Pel qual s'estableixen els continguts educatius del primer cicle de l'Educaciķ Infantil a la Comunitat Valenciana.
ORDEN 24 junio 2008446Kb
Por que el que se establece la evaluaciķn en la etapa de Educaciķn Infantil.

EMAS upv