- -
UPV
 
 ...

SENYALS D'IDENTITAT I VALORS
 

Els senyals d'identitat i els valors que ens defineixen són els següents:

  • El nostre centre és obert i flexible amb un enfocament globalitzat de l'educació infantil.
  • Establim una relació diària i contínua amb les famílies per a poder dur a terme una atenció integral i coordinada. La nostra metodologia és activa i d'acompanyament.
  • Promovem el desenvolupament de la intel·ligència i l'adquisició del coneixement a través de l'exploració, manipulació i observació.
  • Fomentem el joc com a activitat fonamental per al desenvolupament infantil.
  • Desenvolupem una educació en valors com l'amistat, solidaritat, pau, respecte, tolerància, resolució pacífica de conflictes, autonomia, etc.
  • Som un centre aconfessional, respectant les diverses creences familiars.
  • La llengua vehicular és el castellà (L1). Introduïm en la programació anual com a segona llengua cooficial el valencià (L2).
  • Valorem i potenciem la creativitat, així com el desenvolupament d'un pensament crític en els xiquets i les xiquetes.
  • Afavorim un clima d'afecte i respecte en l'aula perquè la interacció entre el grup i l'educadora siga positiva.
  • Proporcionem un entorn educatiu en el qual els xiquets i les xiquetes cresquen feliços.
 
 
 

EMAS upv