- -
UPV
 
 ...

METODOLOGIA
 

El nostre mètode de treball té el seu origen en el joc infantil, ja que a través del joc el xiquet i la xiqueta aprenen i exploren totes les possibilitats que la seua maduració li permet. El joc és font de motivació i treball espontani del xiquet i la xiqueta. Contribueix en gran manera a la maduració psicomotriu, potencia l'activitat cognitiva, facilita el desenvolupament afectiu i és vehicle fonamental per a la socialització dels xiquets i de les xiquetes. És el principal element a l'hora d'escollir i realitzar activitats.

En l'escola treballem tant el joc lliure com el joc dirigit:

El joc lliure: mitjançant el qual el xiquet i la xiqueta mentre juga espontàniament explora i aprén. Est té intencionalitat educativa i les educadores ho utilitzen com a mètode d'observació, de les relacions que el xiquet o la xiqueta estableix amb els materials, els companys, educadores, etc.

El joc dirigit: és el que entenem com a activitat programada (contes, cançons, tallers, etc...) totes elles recollides i temporalitzades al llarg del curs escolar en 7 unitats didàctiques.

Nostra metodologia és flexible i potencia el desenvolupament de les seues capacitats adaptant-se a les necessitats dels xiquets i les xiquetes, respectant sempre els seus ritmes individuals. Està fonamentada en els següents principis metodològics:

Metodologia activa: Els xiquets i les xiquetes són els autèntics protagonistes dels seus propis aprenentatges. El caràcter d'aquesta metodologia és participatiu i lúdic, ja que, l'aprenentatge s'impulsa a través del joc. Per a açò, hem de proporcionar-los espais adequats a les seues necessitats de joc i de moviment.

Enfocament globalitzador: partim de que el xiquet és un ser global i el seu desenvolupament és global, per açò, les àrees d'aprenentatge estan relacionades amb els seus àmbits d'experiència i amb els diferents aspectes del desenvolupament integral de cada xiquet i xiqueta. Utilitzem l'aprenentatge significatiu, que parteix de les experiències prèvies dels xiquets, dels seus interessos i de les seues motivacions, perquè construïsquen nous aprenentatges transformant i ampliant els que ja tenen.

Enfocament socializador: afavoreix el desenvolupament social en els xiquets i les xiquetes fent-los sentir integrants d'un grup en el qual existeixen una sèrie de normes, hàbits i valors, que els permeten desenvolupar-se i adaptar-se en la societat en la qual viuen.

Aprenentatge cooperatiu: utilitzem el treball cooperatiu, com a escola inclusiva que som, per a fomentar la convivència entre els alumnes, el respecte mutu i l'acceptació de diferències individuals; plantejant situacions de joc i treball cooperatiu en xicotet i gran grup per a aprendre a ajudar-se, compartir, col·laborar, etc.


EMAS upv