- -
UPV
 
Niveles de participación
1er Congreso de Educación Tecnológica Niveles de participación  ...

CONFERÈNCIES
Conferències previstes: 2.

Participants:
Experts / investigadors de l'educació de l'àmbit universitari i de reconeixement públic.

Característiques i Requisits:
- Exposició oral: 1 hora.
- Debat amb els assistents: 30 minuts
- Participants en la taula: el/la Conferenciant, un Moderador/a, i Relator/a.
- Una conferència d'inauguració.
- Una conferència de clausura.
- Moderador/a de Conferències.

PONÈNCIES
Ponències previstes: 18-20.

Participants:
-
Professorat de Tecnologia ESO - BCT.
-
Ponències de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
-
Exposició oral i experimentació contrastada.
-
Varietat de ponències segons currículum - curs - trimestre.
-
Atenció a la diversitat, programes: DICU, PROA, PCPI, INTEGRA,…

Característiques i Requisits:
-
Les ponències seran seleccionades segons criteris del Comité Científic.
- Per a presentar ponències, el professorat ha d'enviar prèviament una fitxa resum.
-
Es preveu que hi haja, com a mínim, tres ponències per nivell educatiu.
-
Exposició oral: 20 minuts.
- Debat amb els assistents: 10 minuts.
-
Participants en la taula: El/la Ponent, un Moderador/a, i un Relator/a.


COMUNICACIONS, PROJECTES, POSTLLIS I MULTIMÈDIA.
Comunicacions previstes: 30-50.

Participants:
-
Professorat de Tecnologia ESO – BCT.
-
Comunicacions de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
-
Redacció de la Comunicació amb exposició de projectes, fotografies, pòsters i/o amb suport multimèdia.

Característiques i Requisits:
- Les comunicacions, projectes, pòsters i multimèdia seran seleccionats segons criteris del Comité Científic.
- Per a presentar comunicacions, projectes, pòsters i/o multimèdia, el professorat ha d'enviar prèviament una fitxa resum.
- Els projectes d'alumnes, pòsters i multimèdia s'ajustaran als criteris establerts per a exposar en Les Sales d'Exposicions.
- Coordinador/a de les Comunicacions i de Les Sales d'Exposicions.

ASSISTENTS
Assistència prevista: 400.

Participants:
-
Professorat en qualitat d'observador.
-
Adquirir carpetes d'informació.
-
Conéixer què fan els altres i intercanviar idees i projectes.

Característiques i Requisits:
-
El professorat pot assistir prèvia fitxa d'inscripció.
-
Secretaria del Congrés.

VISITANTS 
Assistència prevista: Tots/es.

Participants:
-
Professorat en qualitat de visita o assistència puntual.
-
Pares/mares/alumnes dels IES en qualitat de visita.
-
Breu estada, d'accés només a la Sala d'Exposicions.

Característiques i Requisits:
-
Accés al Congrés sense el requisit de la fitxa d'inscripció.
-
Accés lliure a la Sala d'Exposicions i demostracions.
-
Secretaria del Congrés.

EMPRESES
Assistència prevista: Tots/es.

Participants:
-
Empreses i Editorials del sector educatiu de materials didàctics per a l'ensenyament de la Tecnologia.
-
Exposició i mostra de productes didàctics.

Característiques i Requisits:
-
Exposició permanent en la Sala d'Exposicions i demostracions.
-
Secretaria del Congrés.


EMAS upv