- -
UPV
 
Razones

  • Després de 20 anys de reformes educatives LOGSE, LOCE i LOE, ha arribat el moment d'avaluar el procés seguit i els resultats obtinguts.

  • Hi ha un seriós retrocés en la xarxa pública de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i del Batxillerat de Ciències i Tecnologia (BCT), a causa d' entre altres factors,a la falta de participació, planificació, coordinació i autoavaluació.

  • En la Comunitat Valenciana, l'Educació Tecnològica està desestructurada com a conseqüència de la discontinuïtat i la incoherència del currículum entre els nivells educatius de l'ESO i el BCT.

  • L'adquisició de competències bàsiques (saber – saber fer – saber ser) en Tecnologia, queda allunyada de la realitat educativa europea.

  • La falta d'adequació de recursos humans i materials genera voluntarisme innecessari i es dilueixen responsabilitats.

  • Les diverses iniciatives que han protagonitzat al llarg del temps com referents en coherència i renovació pedagògica (Plataforma Estatal d'associacions del Professorat de Tecnologia -PEAPT-, Jornades Barcelona 2006, Concursos escolars, Experimenta, etc...), ens ajuden a avaluar el treball realitzat i a projectar el futur de l'Educació Tecnològica.

  • Organitzar el 1r Congrés de Tecnologia, significa apostar pel professorat, per les institucions i entitats col•laboradores, així com consolidar 15 anys de l'Associació del Professorat de Tecnologia de la Comunitat Valenciana -APTCV-, on la participació i l'intercanvi de propostes educatives innovadores són l'eix de la seua trajectòria.


EMAS upv