- -
UPV
 
Ámbito IV

El paper de l'Administració Educativa

El paper de l'Administració educativa, respecte a l'elaboració i seguiment del currículum, és un factor clau per a facilitar la coherència i adequació d'objectius, competències bàsiques i continguts en el desenvolupament curricular dels diferents nivells educatius.

Fins al moment, la discontinuïtat de la matèria de Tecnologies en el currículum de l'ESO, la falta d'un desenvolupament més adequat del currículum de la matèria de Tecnologia Industrial en els estudis de Batxillerat, així com l'absència d'oportunitats de coneixement i de trobada entre el professorat d'aquestes matèries en secundària i en la universitat, fa que el professorat de secundària, de vegades, duga a terme improvisacions curriculars i realitze esforços innecessaris.

Hi ha múltiples causes per a entendre que el professorat estiga cada dia més perplex i desmotivat. Algunes de les raons apunten a la falta de seguiment i ajuda en la seua tasca docent, a la incertesa que representa el com aplicar tanta normativa legislativa, i a l'evident distància entre el món educatiu i les demandes que reclama una societat en constant transformació. sociedad en constante transformación.


EMAS upv