- -
UPV
 
Ámbito II

La formació del professorat i els recursos didàctics.

Es tracta de conéixer quins són els plans que tenen previstos els Centres de Formació i Recursos CEFIREs a curt, mitjà i llarg termini. La necessària formació inicial que requereix el professorat que s'incorpora al sistema educatiu, així com la renovació o adequació de continguts i assessorament que és imprescindible al llarg de la vida professional.

D'altra banda, cal generar i divulgar coneixement a través de publicacions i documentació de caràcter cientifico-tècnic que aporten al professorat experiències i aplicabilitat en els diferents entorns de l'Aula-Taller i de les aules TIC.


EMAS upv