- -
UPV
 
Ámbito III

El paper de la Universitat, el Batxillerat de Ciències i Tecnologia i les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).

En aquest àmbit, es tracta de debatre sobre la necessària coordinació entre els nivells educatius de Batxillerat i els primers cursos de la Universitat, més enllà del paper que representa i de manera puntual, la coordinació de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).

També és rellevant que en aquest àmbit de debat es conega i s'avalue la vinculació que té la matèria de Tecnologia Industrial del BCT, respecte de les seues homònimes en les diferents opcions d'estudis universitaris.


EMAS upv