- -
UPV
 
Objetivos

  • Contrastar les diverses experiències educatives que el professorat de les etapes d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), suposarà debatre idees i exposar propostes d'aula a través dels projectes tecnològics.

  • Avaluar el currículum de Tecnologia de les etapes de l'ESO i del BCT, la seua concreció en l'entorn de l'Aula-Taller i la seua idoneïtat d'enllaç amb les etapes educatives de la Formació Professional i la Universitat.

  • Analitzar les diverses metodologies d'ensenyament i d'aprenentatge basades, sobretot, en l'anàlisi d'objectes, màquines i sistemes i en la de projectes tecnològics.

  • Crear una base documental de les diverses experiències educatives de major compromís, creatives i innovadores, a partir de la participació del professorat.

  • Proposar a l'Administració educativa els canvis escaients per tal de dignificar l'Educació Tecnològica, la coherència del currículum en l'ESO i BCT, així com potenciar les altres maneres d'ensenyar i aprendre aspectes tradicionalment oblidats, com l'enginy, la creativitat, la innovació, la qualitat i el saber fer des d'edats primerenques.

  • Proposar a les institucions universitàries, com Escoles Tècniques i Facultats, la necessària coordinació entre les matèries tecnològiques del BCT i l'accés als primers cursos de la Universitat.


EMAS upv