- -
UPV
 
Colecciones
Biblioteca de Informática Colecciones  ...

Les col·leccions pròpies de la Biblioteca d'Informàtica estan disponibles majoritariament en accés lliure a la sala (tots els llibres), encara que també hi ha materials que s'han de sol·licitar al taulell de préstec (pel·lícules i annexes en CD dels llibres, o determintats projectes de fi de carrera de les titulacions antigues).

LLIBRES I LLIBRES ELECTRÒNICS

La nostra col·lecció conté documentació especialitzada en informàtica, incloent-hi tota la bibliografia recomanada de les titulacions de l'ETS d'Enginyeria Informàtica.

Els llibres estan organitzats per matèries a les prestatgeries.

S'han de cercar en PoliBuscador, seleccionant la opció catàleg del desplegable.

 • Si filtrem per Biblioteca d'Informàtica, els resultats ens mostraran els llibres que inclouen la nostra biblioteca entre les seues localitzacions
 • Per trobar-los a la prestatgeria cal anotar la signatura (referència que ens indica la ubicació exacta del llibre a la sala), que es compón de:
  • la lletra asignada a la biblioteca, la N
  • el codi de la matèria (visible en el frontal superior de las prestatgeries)
  • un nombre d'ordre
 • Amb l'enllaç Ver plànol que apareix en PoliBuscador sota cada signatura, s'obre un plànol de la biblioteca que assenyala amb punts vermells la localització aproximada dins de la biblioteca de l'exemplar que busquem

Cada vegada són més els llibres que s'incorporen a les col·leccions de les biblioteques UPV en format electrònic. Dins de l'àrea temàtica d'informàtica tenen especial interés els títols disponibles en els portals de llibres electrònics Safari i Biblioteca Online ENI.

Per fer-los més visibles hem inclós a les prestatgeries marcadors que inclouen la informació d'accés a l'exemplar mitjançant la url i un codi Qr.

 • Si apliquem el filtre Tipus de document E-books en PoliBuscador, els resultats mostraran únicament els resultats que estiguen disponibles en format electrònic.

REVISTES ELECTRÓNIQUES

Les revistes electróniques especialitzades en informàtica se cerquen en PoliBuscador, seleccionant l'àmbit de cerca Biblioteca Digital i flitrant per Revistes electrònicques.

PROJECTES FI DE CARRERA / TREBALLS DE FI DE GRAU O MÀSTER

A la biblioteca es troben els Projectes Fi de Carrera llegits en la ETS d'Informàtica Aplicada i en la Facultat d'Informàtica durant els cursos anteriors a 2010.

 • Els PFC en format CD-ROM es troben a la sala, juntament amb la resta de fons de la biblioteca, però estan exclosos del préstec i no es permet realitazar còpies dels mateixos. Tan sols poden consultar-se en els ordinadors de la biblioteca.
 • El Projectes en format paper hauran de sol·licitar-se al taulell de préstec en horari de matí.

A partir de l'any 2010, tots els PFC / TFG / TFM estan dipositats en RiuNet (el repositori institucional de la UPV) i, si l'autor ha donat la seua autorització, es podrà accedir al text complet.

 • Podem buscar tots esl PFC/TFG-M en PoliBuscador, seleccionant l'opció Treballs acadèmics en el tipus de document.

PEL·LÍCULES

Tenim una col·lecció de pel·lícules en DVD (i alguns Blu-ray) relacionades amb l'informàtica, l'aplicació d'efectes digitals i l'animació, que es completa amb títols d'altres gèneres procedents de donacions.

En la nostra Guia de pel·lícules està disponible el llistat complet amb la informació detallada de cadascuna d'elles.

Les pel·lícules han de sol·licitar-se al taulell de préstec de la biblioteca i tenen un préstec de 7 dies, que es reduirà a 3 si ha estat reservada per altre usuari.


EMAS upv