- -
UPV
 
Revistas

La Biblioteca Central UPV reuneix una col·lecció de vora 2.500 títols de revistes que inclou els fons de revistes en paper que es poden consultar en sala i les revistes en format electrònic accessibles des del Polibuscador.

Per a la consulta de revistes, la Biblioteca Central ha inaugurat un nou espai amb 22 llocs de lectura, situat en la segona planta, a la Sala de la Informació i al costat del taulell de préstec. En aquesta sala podeu consultar una selecció dels últims anys de prop de 200 títols de revistes, ordenats alfabèticament i classificats en tres grans grups:

La resta de revistes en paper de la col·lecció de la Biblioteca està situada en el Dipòsit. Si necessites consultar algun número de revista que hi ha al Dipòsit, pots sol·licitar-ho fent una reserva en el Polibuscador o en el formulari de Préstec interbibliotecari.

Les revistes tenen un període de préstec d'una setmana, renovable per un màxim de dos mesos. Alguns títols del fons de revistes poden estar exclosos del préstec per raons de conservació.

A més dels fons en paper que es poden prestar o consultar en sala, la col·lecció de revistes de la Biblioteca Central inclou també les revistes en format electrònic. Consulteu Polibuscador per a veure el llistat complet de títols de les revistes electròniques.


EMAS upv