- -
UPV
 
Préstamo
Biblioteca Central Serveis Préstamo  ...

PRÉSTEC

El taulell de préstec es troba en la segona planta. Per poder accedir al servei de préstec és imprescindible pertànyer a la comunitat universitària i presentar el carnet de la UPV o el DNI.

Les condicions del préstec varien segons el tipus d'usuari i el tipus de document.

Préstec normal

Préstec reduït (Pel·lícules i Revistes)

Cabines

Portàtils

Reserves

Estudiants


15 dies
(7 si té reserva*)


7 dies
(3 si té reserva)

1 dia

15 dies
7 dies

Màxim 25 reserves d'exemplars prestats

1 dia

No reservable

PAS-PDI

15 dies


7 dies
(3 si té reserva)

1 dia

No tenen préstec de portàtils

Màxim de 25 reserves d'exemplars prestats o disponibles.

Altres grups


15 dies
(7 si té reserva*)


7 dies
(3 si té reserva)

1 dia

No tenen préstec de portàtils

Màxim 25 reserves d'exemplars prestats

Renovacions

Màxim 4 mesos

Màxim 2 mesos

No renovables

Només els de 7 dies. Màxim 2 setmanes

Termini per arreplegar les reserves: 2 dies

Restricció d'ús

1 dia x dia d'endarreriment

4 dies x dies d'endarreriment

Els dies en els quals la biblioteca està tancada no comptabilitzen.

Límit de préstec

30 documents en total (dels quals, només 1 portàtil i 1 cabina)

S'aplicarà 1 dia de restricció d'ús dels serveis bibliotecaris per cada dia de retard en la devolució i per cada document. La devolució pot efectuar-la qualsevol persona, no cal acreditar-se. La devolució fora de termini té com a conseqüència la sanció durant 1 dia per exemplar i per dia de retard.

En períodes de vacances s'establiran préstecs especials que es prolongaran durant tot el període no lectiu.

Reserves

Es poden reservar fins a un màxim de 25 documents. Per reservar un llibre des del PoliBuscador, cal estar identificat. Després, una vegada localitzat l’exemplar que volem, cliquem Exemplars i a continuació "Reservar".

Quan el document estiga disponible, rebreu un missatge d’avís per correu electrònic. El termini per recollir-lo al taulell de la Biblioteca és de 2 dies laborables. Si en rebre l’avís ja no necessiteu el document, podeu esborrar la reserva des del PoliBuscador. Una vegada identificat, entreu a "La Meua Biblioteca", "Sol·licituds" i després a "Cancel·lar". També es pot fer des de la Intranet de la Universitat, mitjançant l'opció "Serveis de Biblioteca" i "La Meua Biblioteca".

Si eres alumni o alumne i vols reservar llibres d'estudi que només están disponibles a les biblioteques de Gandía o Alcoi, dirigeix-te al taulell de préstec.

Renovacions

La renovació dels documents prestats podrà realitzar-se sempre que: no hi haja cap sol·licitud de reserva del document per part d'un altre usuari, no es tinga cap restricció d'us dels serveis o cap préstec amb la data de devolució vençuda no s'haja excedit el termini màxim de renovació.
  • els documents amb préstec normal podran renovar-se fins a un màxim de 4 mesos

  • els documents amb préstec reduït podran renovar-se fins a un màxim de 2 mesos

En realitzar-se una renovació, el període de préstec podrà ser escurçat si aquest supera la data màxima de renovació.
Auto-renovacions
Les renovacions de préstecs són automàtiques per a tota la comunitat UPV 2 dies abans de la data de venciment si el document compleix les condicions per a ser renovat. Si no pot ser renovat, s'envia l'avís de devolució.
Es convenient revisar el contingut de la carta resum de circulació que la biblioteca envia el dia 2 de cada mes per a controlar els documents que tenim en préstec.
PRÉSTEC DE LLARGA DURADA

El personal docent i investigador pot sol·licitar en préstec materials de les Biblioteques UPV durant un curs acadèmic (fins al 30 de juny). Per això, és necessari presentar en la Biblioteca que contenga els fons, aquest formulari de petició. L'autorització del préstec estarà subjecta a criteris com nombre d'exemplars, nombre d'usos, etc.

Aquest préstec també es pot autoritzar per al personal adscrit a altres entitats, com Serveis UPV.

PRÉSTEC DE PORTÀTILS

Al taulell de préstec de portàtils de la segona planta, tenim portàtils amb sistemes operatius Mac OS X i Windows disponibles per a un dia o set dies. Poden utilitzar aquest servei els alumnes matriculats a la UPV, tant els de graus com els alumnes de doctorat i màster.

Els passos que has de seguir per a portar-te en préstec un portàtil són els següents:

  • Primer has d'emplenar el formulari d'inscripció en el servei, vàlid per a tot el curs.

  • Després, reserva a través de Polibuscador el model que t'interesse i espera a rebre el missatge que t'avisa que ja està disponible perquè vingues a arreplegar-lo.

  • Una vegada rebut el missatge demana una cita prèvia abans de venir per ell.

Consulta la llista de programes instalats en els ordinadors: Toshiba, Fujitsu, HP y Macintosh.


EMAS upv