- -
UPV
 
Normativa Tècnica

·

·

NORMATIVA TÈCNICA

Des de Polibuscador podem accedir a documents de normativa buscant "normes tecnològiques". En la finestra de resultats, per a limitar la cerca, podem utilitzar els filtres que ofereix Polibuscador en la part dreta de la finestra. Per exemple, el filtre “matèria”.

Existeixen també en *Polibuscador bases de dades de normativa tècnica . Una d'aquestes Bases de dades és AENORmás on trobaràs normes UNE i EUROCODIS a text complet.

·

·

Açí pots trobar enllaços a normativa i legislació relacionada amb les titulacions de la Escola de Camins, Canals i Ports:


EMAS upv