- -
UPV
 
Colecciones

FONS BIBLIOGRÀFIC

El fons de la biblioteca de la ETS de Camins, Canals i Ports està format per uns 11147 exemplars, tant de monografies com de revistes, mapes, material audiovisual, etc. Tots aquests documents estan relacionats amb les distintes titulacions que s'imparteixen en aquesta Escola.

El fons bibliogràfic està organitzat per matèries. A cada grup de matèries li correspon un armari (prestatgeria o conjunt de prestatgeries en els que es disposen els llibres de la mateixa matèria. En aquest enllaç pots consultar les matèries sobre les que versa la col·lecció.

Localització de documents en la biblioteca

Cada document té, a més del seu número d'armari, un número que serveix per ordenar-los dins de la l'armari. Cada armari té una seqüència independent.

A més d'aquestos 2 números, els documents tenen una lletra en funció de la biblioteca on estan. Pel que fa a la biblioteca de la ETS de Camins, Canals i Ports aquesta lletra és la M.

Per tant, tots el documents tenen un codi alfanumèric que els identifica unívocament i que és conegut com signatura. Per exemple, el document amb signatura 2-43/12M, és un llibre que es troba a l'armari 2-43, té associat el número 12 i està a la biblioteca de la ETS de Camins, Canals i Ports.

Projectes Fi de Carrera

A la biblioteca tenim dipositats els Projectes Fi de Carrera llegits a la Escola Tècnica Superior de Camins, Canals i Ports.

Els projectes en format paper només es podran consultar a la sala, pel que fa als projectes que estan en format CD-ROM es poden consultar a l'ordinador de la biblioteca.

Cap projecte, independentment del seu format, es pot prestar o fotocopiar.

Si es vol localitzar un PFC podeu consultar el Polibuscador, les següents indicacions vos poden ajudar:

  • Heu de limitar l'àmbit de recerca a catàleg i seleccionar del desplegable l'opció treballs acadèmics    
  • Per obtindre un llistat dels projectes, heu d'escriure a la caixa de recerca caminos. Una vegada tingau els resultats, refineu-los per creador: UPV. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (columna esquerra).
  • Per a cercar un projecte d'un autor concret o d'una temàtica concreta, podeu fer servir la búsqueda simple, seleccionant el camp més adient a la vostra cerca, o la búsqueda avançada si voleu combinar més d'un camp alhora. No oblideu que sempre podeu refinar els resultats segons els criteris disponibles en la columna esquerra.

Revistes

La biblioteca compta amb fons de revistes en paper que es poden consultar en sala però no es presten. Aquests són alguns dels títols i els anys que tenim disponibles:

Consulta des de polibuscador els títols, en format paper, que tenim disponibles

Normativa Tècnica

Es poden consultar en sala normes NTL, relatives a Ensayos de Carreteras i Ensayos de Suelos.

Tota la NORMATIVA ON-LINE

Amb PoliBuscador Experts es poden llançar recerques "expertes" sobre normativa tècnica. Des d'aci tindreu accés a la base de dades Norweb (normes UNE a text complet).

Mapes de tràfic

També disposem d'una xicoteta col·lecció de mapes de trànsit de les carreteres espanyoles.

Bibliografia recomanada

La bibliografia recomanada per assignatures és un conjunt de documents que els professors recomanen als seus alumnes en cadascuna de les assignatures que imparteixen durant el curs acadèmic. Tots aquestos documents estan disponibles a la biblioteca.

Col·lecció electrònica

La biblioteca disposa d'una col·lecció de recursos electrònics (bases de dades, revistes, llibres) disponibles des de la caixa de recerca del Polibuscador.

A més, Polibuscador Exerts ofereix accés a una sèria de recursos electrònics subscrits per la UPV permetent consultes més exhaustives i especialitzades. Amb Polibuscador Experts poden fer-se recerques "expertes" sobre:

  • Normativa tècnica,
  • Formulació química
  • Bibliometria (índex de cites, factor d'impacte,...).

Poden dur-se a terme recerques de dos tipus:

  • Metacerca des de la mateixa interfície de Polibuscador general. es llancen recerques sobre diverses bases de dades prèviament seleccionades per l'usuari;
  • Recerca en interfície nativa.


EMAS upv