- -
UPV
 
Servicios

CONSULTA DEL FONS

Tot el material es troba en lliure accés excepte aquell que per raons de protecció es troba dipositat al despatx de la biblioteca. Per consultar els fons de la biblioteca no és necessari pertànyer a la comunitat universitària de la UPV.

La consulta i localització dels diversos materials es realitza des del Polibuscador (el nou catàleg)

Els àmbits en Polibuscador

Els àmbits del Polibuscador defineixen on el sistema ha de realitzar la recerca. Podeu restringir/canviar l'àmbit de recerca predeterminat, només heu de seleccionar quasevol de les opcions oferides en el desplegable de la caixa de recerca. Els àmbits disponibles són:

Tot: recerca simultània en tots els àmbits compresos;

Catàleg: llibres i revistes impreses, material audiovisual, material per a préstec (ordinadors portàtils, espais de treball, etc.);

Primo Central: base de dades comercial que conté 400 milions de registres procedents de desenes de milers de revistes, repositoris externs, etc. Algunes d'aquestes revistes estan contractades per la UPV, per tant, teniu accés al text complet;

Riunet: el repositori institucional de la UPV que recull la producció acadèmica de la Universitat. Així, hi podeu trobar una col·lecció d'objectes d'aprenentatge i una altra de tesis doctorals;

Revistes-e: revistes electròniques subscrites per la UPV;

Llibres-e: llibres electrònics subscrits per la UPV.

PRÉSTEC

Per a tindre accés al servei de préstec és necessari pertànyer a la comunitat universitària i presentar el carnet de la UPV o DNI.

Consulteu detalladament els tipus de préstec a domicili.

En els períodes de vacances s'establiran préstecs especials que es prolongaran durant tot el període no lectiu.

Es consideren llibres de no estudi les novel·les, els llibres de poesia, les lectures anivellades, etc.

Préstec a entitats UPV

Les entitats de la UPV poden sol·licitar el préstec de fins a 50 exemplars d'estudi i 15 de la resta durant un curs acadèmic (fins el 30 de juny). Per a això, n'hi ha prou d'emplenar el formulari de petició signat pel director del department i presentar-lo a la biblioteca en què estiguen disposats els fons. Es poden omplir tants formularis com calga. En el cas de entitats, como ara serveis, cal posar-se en contacte directament amb la Biblioteca Central o amb la del Campus/Escola corresponent.

Renovació

Els exemplars en préstec es poden renovar fins a un màxim de 6 vegades successives, sempre que cap usuari no l'haja reservat prèviament i no es tinga cap exemplar amb el termini de préstec vençut.

Les renovacions es realitzen a través de Polibuscador > Mi biblioteca > Préstecs > Renovar o des de la Intranet de la Universitat, mitjançant l'opció Serveis de Biblioteca > La meua biblioteca > Préstec.

Reserves (Antiga Llista d'espera)

S'utilitza per a reservar un document que es troba prestat, es poden reservar fins a un màxim de 25 documents. A aquesta utilitat s'accedeix des de PoliBuscador, i una vegada heu localitzat l'exemplar desitjat, punxeu en Sol·licituds, Reservar.

Quan el document estarà disponible, rebreu un missatge d'avís per e-mail. El document serà reservat durant tres dies abans de la formalitzatció del préstec, però si ja no hi esteu interessats podeu esborrar la reserva des de PoliBuscador, una vegada identificats, a través de La meua Biblioteca > Sol·licituds > Cancel·lar, o des de la Intranet de la Universitat, mitjançant l'opció Serveis de biblioteca > La meua Biblioteca. Si no s'arreplega en el termini establit s'aplica un bloqueig d'1 dia.

ADQUISICIÓ DE LLIBRES

Els usuaris poden sol·licitar la compra de títols que no estan a la biblioteca, edicions distintes d'obres que la biblioteca ja té o la compra d'exemplars ja existents si considera que no n'hi ha prou.

Per a sol·licitar noves adquisicions, cal identificar-se en Polibuscador. Es pot sol·licitar:

 • La compra d'exemplars de documents existents, punxant la pestanya Sol·licituds d'un registre bibliogràfic i sel·leccionant l'opció Sol·licitud d'adquisició.
 • La compra d'exemplars de documents nous, a través de Polibuscador > La meua Biblioteca > Nova adquisició, emplenant les dades del recurs que es desitja sol·licitar.

L'usuari pot informar-se de l'estat de la seua sol·licitud entrant en Polibuscador > La meua Biblioteca > Sol·licituds > Llistat de sol·licituds 

INFORMACIÓ I REFERÈNCIA

Vos ajudem en la realització de recerques bibliogràfiques en el polibuscador i en catàlegs no propis de la UPV i a resoldre les vostres peticions d'informació. Pregunteu al bibliotecari/a

A més teniu La Biblioteca Respon servei d'informació en línea en què atenen consultes bibliogràfiques i de referència, i també preguntes relatives a l'ús dels recursos i serveis que ofereix la Biblioteca.

CONEXIÓ A INTERNET AMB ORDINADORS PORTÀTILS

A la biblioteca pots connectar-te amb el teu ordinador portàtil a Internet, mitjançant:

 • La xarxa sense cables de la UPV (Wireless). Has de tindre un ordinador portàtil amb targeta sense fil per a poder establir la comunicació amb el punt d'accés més proper (antenes).
 • Els punts de xarxa habilitats que hi ha a la biblioteca.

Si voleu ampliar informació sobre els manuals d'ajuda i els tutorials dels problemes informàtics més utilitzats a la UPV consulta la pàgina web de l'ASIC

FORMACIÓ D’USUARIS

 La Biblioteca organitza cursos i sessions per a publicitar els recursos de la Biblioteca i ajudar als usuaris a millorar les seues habilitats de recerca d'informació.

Si penseu que seria necessari donar alguna sessió formativa en aspectes relacionats amb la biblioteca de la ETS de Camins, Canals i Ports feu-ho saber al bibliotecari / a.

ACCÉS A INTERNET

Servei restringit a consultes amb finalitat acadèmica: fonts d'informació digitals, bases de dades, revistes electròniques. No està permès accedir als serveis de xats, jocs ni pàgines amb contiguts il·lícits.

LA MEUA BIBLIOTECA

La meua biblioteca és l'espai personalitzat que ofereix Polibuscador.

Depenent si l'usuari es troba o no identificat, es poden accedir a diferents serveis:

- Usuaris identificats:

 • El meu Portal: registres sel·leccionats en la sessió actual i registres guardats
 • Consultes: consultes realitzades en la sessió actual i consultes guardades
 • La meua Biblioteca:
  • préstecs actius i històrics
  • sol·licituds
  • sancions i missatges
  • préstec interbibliotecari
  • perfil
  • claus de recursos
  • nova adquisició

- Usuaris no identificats:

 • El meu Portal: registres sel·leccionats en la sessió actual
 • Consultes: consultes realitzades en la sessió actual
 • La meua Biblioteca

També accessible des de: Intranet UPV > Serveis Biblioteca > La meua Biblioteca.


EMAS upv