- -
UPV
 
Catalogación de documentos
Biblioteca de la EPS de Alcoi Serveis Catalogación de documentos  ...

El PDI/PAS que vulga catalogar llibres (excepte llibres electrònics) i/o material audiovisual adquirits a càrrec del Departament o qualsevol altre projecte ha de seguir el seqüent procés:

 1. Presentar en biblioteca el següent material:
  1. Factura original
   • No serveixen albarans, notes d'entrega, etc. Només factures.
   • Els exemplars a catalogar han de coincidir exactament amb els de la factura.
   • La factura ha d'indicar el Departament on es realitza el càrrec i portarà el CIF de la Universitat. (Q-4618002-B)
  2. Còpia de la portada y la contraportada de cadascun dels documents que es vulguen catalogar (No la coberta).
   • Cal fer constar el número de pàgines numeradas de l'exemplar, l'altura en centímetres (arredonides al superior) i qualsevol material annexe que tinga l'obra.
 2. El personal de la Biblioteca comprovarà la factura y els enviarà a processar. Excepcionalment, pot ser necessari enviar les obres de format especial (CD’s, vídeos, etc.).
 3. Realitzada la catalogació, s'enviarà al sol·licitant un correu electrònic avisánt-li per a finalitzar el tràmit. Per a això, se li demanarà al PDI que porte de nou a la Biblioteca:
  1. Factura original.
  2. Exemplars per als que es va sol·licitar la catalogació.
 4. El personal de la Biblioteca segellarà la factura i el material catalogat, amb indicació de la signatura que figura al catàleg de la Biblioteca General de la UPV. Fet açò, es podrà ja tramitar la factura al departament o centre de cost corresponent.


EMAS upv