- -
UPV
 
Colecciones

DISPONIBLES EN ALCOI.

Col·leccions disponibles en la Biblioteca del Campus (des de Polibuscador pots sol·licitar les disponibles en altres biblioteques):

Colecciones disponibles desde la Biblioteca del Campus (desde Polibuscador puedes solicitar las disponibles en otras bibliotecas):

Llibres antics (anteriors a 1940).

Ordinadors portàtils en préstec.

Pel·lícules.

Literatura.

Lectures nivel·lades.

Tot: A continuació s'inclou el llistat de matèries disponibles en la biblioteca del Campus.

LLIBRE EN PAPER: ARMARIS TEMÀTICS DISPONIBLES EN ALCOI.

ARMARI MATÈRIA
0-UPV Publicacions de la U.P.V
0-11 Àlgebra
0-12 Càlcul
0-13 Teoria de funcions
0-14 Equacions funcionals
0-16 Probabilitat i estadística
0-17 Investigació operativa
0-18 Anàlisi numèric
0-21 Física
0-25 Diseño
0-30 Historia del Arte
0-32 Literatura
0-40 Idiomes
0-41 Dret, Jurisprudència
0-42 Sociologia, demografia i política
0-43 Lectures nivel·lades
1-13 Contaminació, medi ambient, ecologia
1-68 Organització de la producció i administració d'empreses
1-69 Publicitat. Màrketing
2-11 Dibuix
2-13 Estructures: teoria i càlcul
2-21 Construcció
2-25 Instal·lacions
2-43 Enginyeria sanitària
2-6 Arquitectura interior
3-00 Enginyeria (generalitats)
3-01 Enginyeria humana
3-10 Fonts d'energia
3-11 Resistència dels materials
3-12 Estructures metàliques
3-13 Estructures (teoria i càlcul)
3-14 Formigó (material i estructures)
3-24 Mecànica de fluits i hidràulica
3-31 Ciència dels materials
4-11 Química general
4-13 Química orgànica
4-14 Fisicoquímica
4-15 Anàlisi química
4-16 Tecnologia química
4-21 Electrotècnia
4-22 Línies i xarxes
4-23 Màquines i motors elèctrics
4-25 Electrònica
4-31 Enginyeria mecànica
4-33 Motors
4-41 Metalurgia i siderurgia
4-51 Calor, termodinàmica, tecnologia tèrmica
4-60 Enginyeria del software i sistemes d'informació
4-61 Servosistemes i automatismes
4-62 Ordinadors
4-63 Informàtica teòrica
4-64 Lenguatges i tècniques de programació
4-65 Telecomunicaciones, Radio y Telefonía
4-66 Sistemas de Imagen
4-67 Sistemas operativos. redes de ordenadores
4-68 Procesament de senyals
4-69 World Wide Web
4-70 Procesadors de texte. Autoedició. Impresió
4-71 Industries bàsiques
4-72 Enginyeria tèxtil
4-76 Informàtica gràfica
4-81 Economia
6-1 Psicologia
6-11 Educació física i esports
6-3 Temes valencians i alcoians
7-1 Orientació universitària
7-77 Fonoteca
8-88 Filmoteca
9-40 Donació Emilio Corbí
9-99 Compactus
O-G Obres de referència
O-A Obres antigues
O-P Ordinadors portàtils
P-H Publicacions històriques del centre


EMAS upv