- -
UPV
 

Algorisme Perceptró

Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: * Aplicar l'algorisme Perceptró a una tasca de classificació * Explicar el comportament de l'algorisme Perceptró en funció dels seus paràmetres Juan Císcar, A.; Sanchis Navarro, JA.; Civera Saiz, J. (2016). Algorisme Perceptró. http://hdl.handle.net/10251/66909


EMAS upv