- -
UPV
 

Algorisme de Gauss

Descripció de l'algorisme d'eliminació de Gauss per a obtenir una forma esglaonada d'una matriu. Fuster Capilla, RR. (2016). Algorisme de Gauss. http://hdl.handle.net/10251/64159

Teorema de Gauss

9:36 · 2008

Teorema de Gauss

7:57 · 2014

Método de Gauss

14:59 · 2014


EMAS upv