- -
UPV
 

Algorisme de Gauss

Fuster Capilla, Robert Ricard; Descripció de l'algorisme d'eliminació de Gauss per a obtenir una forma esglaonada d'una matriu. Algorisme de Gauss http://hdl.handle.net/10251/64159

Teorema de Gauss

9:36 · 2008

Teorema de Gauss

7:57 · 2014

Método de Gauss

14:59 · 2014


EMAS upv