- -
UPV
 

Algorisme de Gauss-Jordan

Fuster Capilla, Robert Ricard; Descripció de l'algorisme de reducció de Gauss-Jordan per a obtenir la forma esglaonada reduïda d'una matriu. Algorisme de Gauss-Jordan http://hdl.handle.net/10251/63575


EMAS upv