- -
UPV
 

Algorisme de Gauss-Jordan

Descripció de l'algorisme de reducció de Gauss-Jordan per a obtenir la forma esglaonada reduïda d'una matriu. Fuster Capilla, RR. (2016). Algorisme de Gauss-Jordan. http://hdl.handle.net/10251/63575


EMAS upv