- -
UPV
 

Mètode de reducció de Gauss-Jordan (primera aproximació)

Fuster Capilla, Robert Ricard; Descripció informal (a partir d'un exemple) del mètode de reducció de Gauss-Jordan. Introducció de les operacions elementals. Matrius de coeficients, de termes independents i ampliada del sistema. http://hdl.handle.net/10251/65854

Método de Gauss

14:59 · 2014

Método de Gauss

12:14 · 2014


EMAS upv