- -
UPV
 

Clustering: algorisme C-mitjanes

Juan Císcar, Alfonso; Sanchis Navarro, José Alberto; Civera Saiz, Jorge; Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: * Analitzar el problema del clustering particional sota el criteri Suma d'Errors Quadràtics * Aplicar l'algorisme C-mitjanes de Duda i Hart * Aplicar l'algorisme C-mitjanes convencional http://hdl.handle.net/10251/66881

Algorisme de Gauss

5:24 · 2016

C
C

90:28 · 2019


EMAS upv