- -
UPV
 

Algorisme de Viterbi

Juan Císcar, Alfonso; Sanchis Navarro, José Alberto; Civera Saiz, Jorge; Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: * Explicar l¿aproximació de Viterbi a la probabilitat d¿una cadena i calcular-la de forma directa * Calcular l¿aproximació de Viterbi a la probabilitat d¿una cadena amb l¿algorisme de Viterbi * Calcular el camí més probable associat a l¿aproximació de Viterbi a la probabilitat d¿una cadena * Aplicar la versió graf multi-etapa de l¿algorisme de Viterbi i recuperació del camí més probable http://hdl.handle.net/10251/66620


EMAS upv