- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació

Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer o enginyera de telecomunicació. Aquesta enginyeria aborda tots els aspectes tecnològics relatius al tractament, la transmissió i la recepció d'informació.

El títol d'Enginyeria de Telecomunicació ha sigut acreditat per l'agència americana ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), que li reconeix una equivalència als estudis de màster impartits als Estats Units, així com el segell d'excel·lència internacional EUR-ACE, que acredita que aquests estudis compleixen amb les exigències professionals de l'enginyeria.

Una enginyera o enginyer en telecomunicació té capacitat per a projectar, administrar, instal·lar i mantenir la infraestructura, els serveis i l'equipament d'electrònica i telecomunicacions de qualsevol entitat, empresa o administració.

Aquest màster ofereix un ampli perfil d'habilitats i coneixements en sistemes de comunicacions, xarxes, electrònica i sistemes audiovisuals, per a adquirir les competències professionals regulades per a exercir la professió de l'enginyeria de telecomunicació.

Es pretén que la indústria moderna puga assimilar aquests enginyers com a professionals de referència dins d'una nova etapa de treball i producció multidisciplinària. Amb la finalitat de promoure l'ocupabilitat del nostre alumnat, tant el treball de final de màster com els ECTS optatius poden cursar-se en empreses del sector o en mobilitat.

RSS
 

EMAS upv