- -
UPV
 
Inici UPV :: Estudis :: Estudis de grau :: Qualitat garantida :: Acreditacions internacionals

Acreditació ABET

ABET és una associació sense ànim de lucre, formada per més de 35 associacions professionals i tècniques, que acredita estudis universitaris en l'àmbit de les ciències aplicades, la informàtica, l'enginyeria i la tecnologia. Està considerada mundialment com la més important en enginyeries i és la garantia que els estudis en qüestió compleixen amb escreix les necessitats de les professions respectives.Títols de la UPV acreditats per ABET Una acreditació d'ampli reconeixement 

La llarga experiència adquirida durant més de 80 anys i l'acreditació de més de 3.852 programes (de més de 776 institucions d'educació superior) en més de 31 països, avalen el model definit amb la col·laboració directa de diverses societats professionals i tècniques.


Hi ha acords de reconeixement mutu entre ABET i altres agències nacionals i internacionals d'acreditació.


El procés d'acreditació ABET es realitza en quatre comissions d'acreditació. Cada comissió estableix estàndards d'acreditació per a àrees de programa específiques i nivells de grau.


La comissió encarregada dels programes de grau i master d'enginyeria és la Comissió d'Acreditació d'Enginyeries (EAC Engineering Accreditation Commission).El model 

L'acreditació per ABET requereix el compliment d'una sèrie de criteris generals per a tots els títols d'enginyeria, i de criteris específics per a cada títol en concret que cal avaluar. Els criteris generals de qualitat fan referència als estudiants (admissió, progrés, avaluació...), a l'establiment d'objectius educatius que els titulats aconseguiran pocs anys després de la graduació, a les competències que els estudiants adquireixen al llarg dels estudis, al procés de millora contínua dels objectius educatius i competències, al pla d'estudis, al professorat, a les instal·lacions i les infraestructures disponibles i, finalment, al suport institucional que garantisca la impartició del títol.El valor de l'acreditació ABET 

- Ajuda els estudiants a triar programes universitaris amb garanties de qualitat.
- Permet als ocupadors contractar els graduats que saben que estan ben preparats per a l'exercici d'una professió específica.
- S'empra en alguns països com a referència i aval per al registre professional, la regulació de llicències professionals i la selecció de candidats en els comitès de certificació.
- Proporciona a les universitats un mecanisme estructurat per a avaluar i millorar la qualitat dels seus programes.


ABET vol garantir que els programes acreditats compleixen amb els estàndards per a produir graduats preparats per a incorporar-se a camps tècnics crítics que estan liderant el camí en innovació, tecnologies emergents i anticipant les necessitats de benestar i seguretat de la societat.


Les competències transversals UPV estan directament relacionades amb les competències que s'espera que els estudiants d'una titulació acreditada per ABET hagen adquirit en graduar-se.
UPV
UPV
UPV

EMAS upv