- -
UPV
 
Màster Universitari en Comunicació Transmèdia Campus de Gandia, Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Comunicació Transmèdia

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

30 places
(2023/2024)

INTRODUCCIÓ

La narració transmèdia és un tipus de relat on la història es desplega a través de múltiples mitjans i plataformes de comunicació. És aquella els relats de la qual apareixen interrelacionats mantenint, al seu torn, independència narrativa i sentit complet. Pot entendre's com una història explicada des de diferents perspectives segons el mitjà de comunicació emprat, com per exemple: un llibre, un còmic, un apunt, un espot, una sèrie de televisió, les xarxes socials, les realitats virtual i augmentada, el cinema o un videojoc. Des del punt de vista de la producció, requereix crear contingut que enganxe el públic utilitzant diferents tècniques. Per a aconseguir-ho, una producció transmèdia desenvolupa històries a través de diferents formats mediàtics per a alliberar peces úniques de contingut per a cada canal. És fonamental que aquestes peces de contingut estiguen obertes o subtilment lligades entre si, i també que hi tinguen una sincronia narrativa.

El format transmèdia consisteix a expandir un projecte en múltiples mitjans, perquè cadascun aporte una part diferent i significativa aprofitant el seu potencial, i perquè en conjunt tots posen en funcionament diverses fórmules de participació de l'audiència, que es manifesta activa i vol interactuar, decidir i també aportar i millorar el contingut. Qualsevol projecte requereix una aproximació que tinga en compte la integració i la sinergia entre les múltiples finestres mediàtiques que conformen el nostre entorn. Avui dia, pensar en recursos transmèdia s'ha convertit en una opció per a qualsevol projecte audiovisual, comunicatiu, cultural, educatiu i de negoci. Pensar en allò transmèdia és entendre els projectes com a xarxes, els seus elements com a subconjunts de xarxes que es poden explorar i explotar, i la figura de la persona creadora i productora transmèdia com a l'arquitecta d'aquests projectes.

OBJECTIUS

L'objectiu principal del màster és la formació de professionals d'alta qualificació per a la producció de projectes transmèdia, amb capacitat per a exercir la comunicació com una forma integral de generar projectes expandits en múltiples mitjans que afavorisquen la interacció amb l'audiència i es nodrisquen d'aquesta; així com saber situar-se en el context socioeconòmic, fomentant l'experimentació i la investigació en el camp de la creació, i la seua adaptació als sectors professionals de la comunicació en què poden aplicar els coneixements tècnics i creatius adquirits.

El màster dona resposta a la demanda de formació en l'àmbit de la comunicació i, en concret, als nous escenaris conseqüència de la irrupció de les xarxes socials i dels nous models de consum de mitjans. El programa està dissenyat perquè l'alumnat se submergisca en els processos de treball que utilitzen les empreses de comunicació dels nostres dies, i puga experimentar i investigar en les noves narratives.

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

El màster està dividit en: formació comuna (36 crèdits dividits en 4 matèries) i formació optativa (es trien 9 crèdits entre diverses assignatures de 2 matèries), i el treball final de màster.

DIRIGIT A

Aquest màster va dirigit a aquelles persones que tinguen titulació superior universitària i vulguen ampliar la seua formació en l'àmbit de la Comunicació Audiovisual, i les Arts Visuals i Sonores.

El caràcter multidisciplinari d'aquestes àrees de coneixement i la seua vinculació amb les tecnologies de la imatge i del so estan relacionades amb les següents titulacions considerades prioritàries per a l'accés al màster (o les futures que les substituïsquen), amb la següent prelació: Llicenciatura en Comunicació Audiovisual, Llicenciatura en Belles Arts (esp. Audiovisual), Enginyeria Tècnica en Telecomunicació (esp. Imatge i So), Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques, Llicenciatura en Periodisme, Enginyeria en Disseny, ADE o Direcció d'Empreses, etc.

La Comissió Acadèmica del Màster pot valorar l'acceptació d'altres titulacions d'acord amb el perfil acadèmic i professional de la candidata o candidat, tant nacional com estranger, així com modificar els contingents d'accés per titulació o grup de titulacions.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

La Comissió Acadèmica selecciona les persones candidates a partir de l'anàlisi de l'expedient acadèmic, com també de l'adequació de la formació del candidat o candidata al perfil del màster, de l'experiència professional o investigadora i de la motivació per a cursar el màster.

ORGANITZACIÓ

PARTICIPANTS


EMAS upv