- -
UPV
 
Informació d'Interès per als Aspirants a Proves Selectives
Selección y Provisión del PAS Informació d'Interès per als Aspirants a Proves Selectives  ...
Enllaços i documents per a temes de les convocatòries i requisits de titulacions d'accés.
ENLLAÇOS D'INTERÈS PER A TEMARIS
Prevenció de Riscos Laborals
Medi ambient
Qualitat
Protocol UPV
Alumnat
SOLICITUD EN CASO DE EXCEPCIONALIDAD TÉCNICA
REQUISITS
Titulacions d'accés per a la selecció i provisió
Ordre EDU/520/2011, de 7 de març188Kb
Per la qual es modifica l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny185Kb
Per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
Reial Decret 777/1998, de 30 d'abril2,9Mb
Pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional en l'àmbit del sistema educatiu
Idiomas
Concursos, Oposicions i Plantilles PAS - Telèfon 963879879 - Correu electrònic: rrhh.coppas@upv.es

EMAS upv