- -
UPV
 
Información general

La formació del Personal d'Administració i Serveis i personal de investigació constitueix un instrument de gestió que facilita aconseguir els compromisos del Pla Estratègic d'aquesta Universitat. Per a això la Unitat de Formació posa a la disposició dels interessats una sèrie de propostes i possibilitats formatives que ens permeten actualitzar els nostres coneixements i capacitats professionals fent-nos més competents en l'acompliment del nostre treball i afavorint la nostra adpatación als canvis que experimenta la universitat i la societat actual.

La Unitat de Formació té com a objectius:

-oferir al personal d'administració i serveis i al personal de investigació diferents opcions de formació que els permeta aconseguir objectius d'eficàcia i eficiència en l'acompliment de les seves funcions millorant la seva qualitat de treball.

- ser un dels instruments clau per a la modernització de la Universitat.

- finalment oferir un millor servei, més qualificat, al ciutadà.

Per a això oferim diferents vies de formació, d'una banda el Pla de Formació que permet formar-se en aquelles matèries transversals a qualsevol perfil professional. D'altra banda disposem de les Ajudes a la formació dirigides a aquelles persones que no troben en el nostre Pla formatiu opcions de formació específiques per al seu lloc. I finalment la formació d'Idiomes estrangers dirigit a tota la comunitat PAS i de investigació.

Actualment la Unitat de Formació está formada pel següent equip de treball:

Noticies de la Unitat de Formación ací


EMAS upv