- -
UPV
 
Pla estratègic
Pla estratègic  ...
El Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat és l'encarregat de donar suport tècnic al desenvolupament del Pla estratègic de la UPV. Entre les seues funcions es troben les relacionades amb el disseny, la gestió i el seguiment del pla al llarg del seu període de vigència, i el suport al Vicerectorat d'Assumptes Econòmics i Planificació i a la Direcció d'Àrea de Planificació Estratègica com a responsables de la coordinació del pla.

L'actual Pla estratègic de la UPV 2020 fou aprovat pel Consell de Govern el dijous 5 de març de 2015, i té com a principal objectiu superar els reptes estratègics que la institució té plantejats per a complir el seu paper en la societat a la qual serveix.

El Pla concreta i planifica els projectes a desenvolupar al llarg dels pròxims sis anys (2015-2020) i guia el treball en tots els nivells de l'organització, des del govern fins a les unitats administratives.

EMAS upv