- -
UPV
 

COVID-19

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

ESTUDIANT

EMPRESA

Tutor UPV

PROGRAMES de Pràctiques

DOCUMENTACIÓ

MARC LEGAL

ASEGURANÇA

FAQs - Poli[Consulta]

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

Personal SIE

Atenció al usuari

 
Formularis de pràctiques en empreses
Prácticas en Empresas Menu DOCUMENTACIÓN Formularis de pràctiques en empreses
 ...
A continuació estan disponibles els documents necessaris per a sol·licitar estudiants en pràctiques i per a formalitzar, modificar o rescindir una pràctica.

Declaración responsable COVID19726Kb
Formulario de declaración responsable para adjuntar al convenio en el caso de prácticas presenciales.
Tramitació d'una pràctica - CALCULA LA TEUA PRÀCTICA
La "Calculadora de pràctiques" t'ajuda a planificar la teua pràctica i a generar el "Conveni de pràctiques".
Enviar el Conveni generat, amb la signa digital de tots els participants al @ del Centre, com a mínim 10 DIES NATURALS abans de l'inici de la pràctica.
Tramitació d'una pràctica - EXEMPLE CONVENI529Kb
Això és un exemple per a veure com com quedaria imprès un conveni de pràctiques.
Modificació d'una pràctica553Kb
Serveix per a modificar les condicions inicials de la pràctica: durada, dedicació, borsa econòmica, tutors, projecte formatiu, ... Enviar per @ un exemplar emplenat a ordinador, amb totes les signatures digitals, com a mínim 10 DIES abans de la modificació que es desitge realitzar.
Rescisión de una práctica531Kb
Sirve para rescindir una práctica por un motivo justificado. Se enviará por @ un ejemplar cumplimentado a ordenador, con todas las firmas digitales. Se recomienda enviarlo a la unidad gestora en un plazo máximo de 7 días naturales.
Sol·licitud Acord Previ Reconeixement520Kb
Document per a sol·licitar el reconeixement PREVI de les pràctiques que desitges realitzar en l'ESTRANGER sota "ALTRES MARCS LEGALS". Has de presentar aquest document ABANS DE L'INICI de la teua pràctica
Sol·licitud d'estudiants en pràctiques per a TOTS excepte BBAA, ETSINF i ETSICCP988Kb
Aquest formulari ho utilitzen les empreses per a sol·licitar estudiants interessats a realitzar pràctiques. L'empresa detalla ací les condicions de la pràctica i el perfil de l'estudiant requerit.
Solicitud de estudiantes BBAA para prácticas
Las solicitudes de estudiantes en prácticas dirigidas a la Facultad de Bellas Artes deberán cumplimentarse a través del portal de Empleo y Prácticas del SIEUPV
Sol.licitud d`'estudiants ETSInf per a pràctiques
Les sol·licituds d'estudiants en pràctiques dirigides a la ETSINF hauran d'emplenar-se a través del PRÀCTIQUES EN EMPRESES - ETSICCP
Tota la documentació s'haurà de lliurar en l'oficina de pràctiques en empresa del centre docent corresponent.

EMAS upv