- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Informàtica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

120 crèdits

Crèdit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

30 places
(2024/2025)

Introducció

El Màster Universitari en Enginyeria Informàtica té una orientació professional. Forma persones professionals altament qualificades capaces de dur a terme, de manera adequada, l'exercici de la professió d'enginyer informàtic o enginyera informàtica, tot oferint una formació avançada que desenvolupa aspectes de direcció i gestió d'empreses tecnològiques i projectes informàtics, aprofundeix en l'aprenentatge d'aspectes tecnològics i introdueix l'estudiant en els diferents àmbits d'aplicació de l'enginyeria informàtica.

Promou el desenvolupament professional de l'alumnat per mitjà de la realització del treball de final de màster en empreses tecnològiques, la impartició de seminaris per part de professionals del sector, el foment de l'emprenedoria, i el desenvolupament d'habilitats associades a l'exercici professional com són el lideratge, el treball en equip o les habilitats comunicatives.

Objectius

El pla d'estudis del màster s'adequa a les recomanacions de l'ordre ministerial publicada en el BOE, de 4 d'agost del 2009, que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer informàtic o enginyera informàtica.

L'objectiu fonamental del màster és formar professionals capaços de projectar i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica, així com de planificar, dirigir, coordinar i elaborar projectes en empreses i centres tecnològics, en entorns innovadors i contextos multidisciplinaris, tot aplicant els principis de responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional.

Criteris d'admissió

El màster està dirigit, de manera especial, a titulades i titulats en el Grau en Enginyeria Informàtica. També tenen accés directe al màster altres graus que acrediten les competències associades a l'enginyeria tècnica en informàtica, segons el que estableix l'ordre ministerial en el BOE del 4 d'agost del 2009. Les persones amb altres titulacions afins poden tenir accés al màster si prèviament realitzen els complements formatius que s'establisquen.

RSS
 

EMAS upv