- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria de Computadors i Xarxes Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria de Computadors i Xarxes

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

23 places
(2024/2025)

Introducción

Els sistemes informàtics actuals estan constituïts per diversos elements de còmput interconnectats entre si a tots els nivells, tant al nivell dels grans servidors que admeten els serveis en núvol (cloud) com dels sistemes de còmput distribuït que conformen l'edge i interaccionen amb el món exterior a través de sensors i actuadors, i així constitueixen el que s'ha denominat internet de les coses o IdC ( Internet of Things o IoT en anglès).

En l'actualitat assistim a un creixement espectacular de la connectivitat, de la grandària dels sistemes i del nombre de dispositius digitals connectats en xarxa. El volum de dades que cal processar està creixent de manera vertiginosa, i s'han d'adquirir a partir de fonts heterogènies i, sovint, disperses entre si. Els sistemes connectats en xarxa estan cada vegada més presents en tots els àmbits de l'activitat socioeconòmica, com ara els de la indústria, la comunicació, l'automoció, el transport, la logística, l'agricultura, la sanitat, l'oci i la cultura, etc.

Aquesta revolució digital estarà protagonitzada per professionals, enginyeres i enginyers i personal científic altament especialitzats en l'àmbit dels sistemes informàtics en xarxa i amb capacitat de proporcionar solucions eficients a problemes inherents a aquests sistemes, com ara les prestacions, l'escalabilitat, l'eficiència energètica, la fiabilitat i la seguretat.

El Màster Universitari en Enginyeria de Computadors i Xarxes està dirigit a formar professionals amb especialització i investigadors i investigadores amb competència internacional en l'àmbit dels sistemes informàtics i els dispositius de còmput connectats en xarxa, que abasten des de la informàtica en núvol fins a la informàtica en l'edge.

Amb aquesta finalitat, el màster aprofundeix en l'estudi dels sistemes basats en xarxes mòbils, les xarxes sense fil de sensors i actuadors, les xarxes per a aplicacions de control, els sistemes encastats i distribuïts, la configuració i administració de clústers de computadors, les arquitectures heterogènies per al càlcul massiu, l'arquitectura i les prestacions dels processadors multinucli moderns, la IdC, la seguretat i confiabilitat dels sistemes informàtics en xarxa, l'adaptabilitat i reconfiguració en solucions tolerants a fallades, la ciberseguretat, així com el processament i la transmissió de la informació multimèdia.

Aquest vídeo vídeo presenta algunes opinions d'antics alumnes del màster.

OBJECTIUS

Formar professionals i personal investigador capaç de:

Dissenyar, configurar, dimensionar i optimitzar els sistemes informàtics, incloses les infraestructures de còmput, les tecnologies d'interconnexió, els dispositius de sensors i d'actuació, així com el programari de sistema intermediari (middleware).

Conèixer les tecnologies per a recol·lectar, transmetre i processar dades massives adquirides de molt diferents fonts.

Contribuir a la millora de les prestacions, l'escalabilitat, l'eficiència energètica, la fiabilitat, la tolerància a fallades i la seguretat dels sistemes de còmput que han de processar grans volums de dades, com també de les xarxes que interconnecten aquests sistemes, tant al nivell del núvol com de l' edge.

Dissenyar i analitzar arquitectures IdC, com també desenvolupar serveis i aplicacions IdC en diferents àmbits, com ara les ciutats intel·ligents, els vehicles autònoms, els sistemes de transport intel·ligents, les cases intel·ligents, la salut electrònica, l'agricultura intel·ligent o la indústria 4.0.

Configurar, dimensionar, optimitzar i administrar els grans centres de processament de dades per al suport eficient d'aplicacions de computació d'alt rendiment (HPC), de serveis en núvol, xarxes socials, servidors per al comerç electrònic, servidors web, transaccions bancàries, aplicacions multimèdia, etc.

Transferir tecnologia a les empreses del sector o als centres de recerca.

Dirigir i col·laborar amb altres professionals i personal investigador en l'àmbit de coneixement del màster.

Contribuir al progrés científic, tècnic, social i econòmic, en el marc de les indústries i institucions on desenvolupen la seua tasca professional.

Dirigit a

Persones amb titulació d'Enginyeria en Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica i titulacions d'àrees afins: Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Industrial (intensificació en Sistemes Electrònics i Automàtics), Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyeria en Electrònica, llicenciatures en Ciències Físiques i altres àrees afins.

Als alumnes admesos en el Màster se'ls assigna un tutor amb el qual determinen les assignatures concretes en què s'han de matricular segons la titulació prèvia i l'orientació de l'alumne.

Criteris d'admissió

La Comissió Acadèmica del Màster analitza les sol·licituds i decideix si els candidats compleixen els requisits acadèmics per a accedir al Màster. Aquesta Comissió estableix una puntuació, basada principalment en l'expedient acadèmic dels sol·licitants i en l'afinitat dels estudis anteriors amb el contingut del Màster, que serveix per a seleccionar els candidats.

Organització

Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors

Cofinançament

Ministeri d'Educació

RSS
 

EMAS upv