- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria de Computadors i Xarxes Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria de Computadors i Xarxes

60 crèdits ECTS

Introducció

L'enginyeria de computadors agrupa un ampli conjunt de continguts. Dins d'aquest conjunt, el Màster se centra en una àrea d'importància creixent en l'activitat d'empreses i d'organitzacions i en què es van produint continus avanços tecnològics: els sistemes informàtics connectats en xarxa.

El Màster tracta l'estudi dels sistemes en xarxa en àmbits diferents, per a diverses aplicacions i que fan ús de més d'una tecnologia. Tota aquesta variació permet a l'alumne obtenir una perspectiva àmplia i multidisciplinària dels últims avanços en les tecnologies d'interconnexió dels sistemes informàtics i els mecanismes de col·laboració entre sistemes per a tasques noves i cada vegada més ambicioses.

Dedica una atenció especial als clústers de computadors, a sistemes distribuïts, xarxes d'altes prestacions, xarxes en xip, xarxes sense fils, xarxes de sensors, xarxes en entorns industrials i, també, a l'arquitectura i les prestacions de la web.

El programa del Màster es complementa amb matèries relacionades amb la informàtica industrial, la visió per computador, computació paral·lela, etc.

Objectius

L'objectiu principal del Màster Universitari en Enginyeria de Computadors i Xarxes és la formació de professionals i d'investigadors amb competència internacional en el camp que defineix el programa: sistemes informàtics connectats en xarxa.

Els titulats han de tenir plena capacitat de transferència tecnològica en les empreses del sector i centres de recerca; i aptitud per a activitats de direcció i col·laboració amb altres professionals i investigadors en el camp esmentat.

Els titulats del Màster han de contribuir, dins del seu àmbit d'experiència, al progrés científic, tècnic, social i econòmic, en el marc de les indústries i institucions on despleguen el seu quefer professional.

Dirigit a

Persones amb titulació d'Enginyeria en Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica i titulacions d'àrees afins: Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Industrial (intensificació en Sistemes Electrònics i Automàtics), Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyeria en Electrònica, llicenciatures en Ciències Físiques i altres àrees afins.

Als alumnes admesos en el Màster se'ls assigna un tutor amb el qual determinen les assignatures concretes en què s'han de matricular segons la titulació prèvia i l'orientació de l'alumne.

Criteris d'admissió

La Comissió Acadèmica del Màster analitza les sol·licituds i decideix si els candidats compleixen els requisits acadèmics per a accedir al Màster. Aquesta Comissió estableix una puntuació, basada principalment en l'expedient acadèmic dels sol·licitants i en l'afinitat dels estudis anteriors amb el contingut del Màster, que serveix per a seleccionar els candidats.

Organització

Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors

Cofinançament

Ministeri d'Educació

RSS
 

EMAS upv