- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

60 places
(2022/2023)

Introducció

L'enginyeria biomèdica és la disciplina que aplica els principis i mètodes de l'enginyeria a la comprensió, definició i resolució de problemes en biologia i medicina.

La demanda d'enginyers per a la concepció, el disseny, la instal·lació i l'ensinistrament en l'ús d'equips i instruments mèdics ha anat creixent a mesura que avançava la tecnologia mèdica. Aquests aspectes essencials de les tecnologies sanitàries estan actualment recollits en les directives europees i en les legislacions de tots els països desenvolupats.

Els continguts d'aquest màster interuniversitari han sigut elaborats per professorat dels departaments de les escoles tècniques superiors d'Enginyeria Industrial i d'Enginyeria de Telecomunicació de la Universitat Politècnica de València, i de les facultats de Medicina i de Ciències Físiques de la Universitat de València, amb l'objectiu d'oferir una formació mixta de qualitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest màster és la formació d'enginyeres i enginyers biomèdics capacitats per al projecte i el desenvolupament d'equips i sistemes sanitaris i d'instrumentació mèdica en llocs de suport tecnològic en hospitals, indústria sanitària i centres de recerca.

Estructura del màster

 • PRIMER SEMESTRE (en castellà i en anglès)
  Gestió de qualitat i certificació de productes sanitaris (4 ECTS)
  (Quality management and certification of medical products)

  Innovació i recerca en tecnologia mèdica (4 ECTS)
  (Innovation and research in medical technology)

  Recerca preclínica i clínica. Disseny d'experiments (4 ECTS)
  (Preclinical and clinical research. Design of experiments)

  Analítica predictiva en salut (4 ECTS)
  (Predictive analytics in health)

  Mecanismes de control i regulació de les funcions corporals (1,5 ECTS)
  (Mechanisms of control and regulation of the body functions)

Assignatures d'intensificació (22,5 ECTS)

 • Intensificació 1: BIOELECTRÒNICA I TECNOLOGIA MÈDICA

  PRIMER SEMESTRE
  Neuroenginyeria (4,5 ECTS)
  Disseny de dispositius de monitoratge remot (4,5 ECTS)
  Processament avançat de senyals biomèdics (4,5 ECTS)

  SEGON SEMESTRE
  Modelling and simulation of bioelectric systems (4,5 ECTS), en anglès
  Nanodiagnostics and nanotherapy (4,5 ECTS), en anglès

 • Intensificació 2: TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS PER A LA SALUT I EL BENESTAR

  PRIMER SEMESTRE
  Analysis of genomic data (4,5 ECTS), en anglès
  Data quality and interoperability (4,5 ECTS), en anglès
  Plataformes òmiques en medicina personalitzada (4,5 ECTS)

  SEGON SEMESTRE
  Disseny de sistemes de comunicacions. Internet de les coses (4,5 ECTS)
  Imatge molecular (4,5 ECTS)

 • Intensificació 3: TÈCNIQUES AVANÇADES EN DISSENY D'IMPLANTS I ENGINYERIA DE TEIXITS

  PRIMER SEMESTRE
  Tècniques avançades d'anàlisi biomecànica d'activitats i funcions humanes (4,5 ECTS)
  Ergonomia i discapacitat (4,5 ECTS)
  Advanced tissue engineering and regenerative therapy (4,5 ECTS), en anglès

  SEGON SEMESTRE
  Disseny i validació d'ajudes tècniques (4,5 ECTS)
  Disseny i validació d'implants quirúrgics (4,5 ECTS)

Treball de final de màster: 20 ECTS

Complements formatius

El títol està en procés de modificació. S'actualitzarà aquesta informació pròximament.

Dirigit a

 • Persones titulades en el Grau d'Enginyeria Biomèdica.
 • En general, titulades i titulats universitaris de l'àrea industrial, informàtica, telecomunicacions i ciències físiques.

Criteris d'admissió

 • Per a accedir al màster, l'alumnat ha d'estar en possessió del títol de Grau en Enginyeria Biomèdica.
 • En la resta de titulacions esmentades, cal cursar 60 crèdits ECTS de complements formatius.
 • Currículum

Organització

 • Universitat Politècnica de València
 • Universitat de València (Estudi General)

Participants

 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial
 • Facultat de Medicina i Odontologia
 • Facultat de Ciències Físiques


EMAS upv