- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

50 places
(2023/2024)

Introducció

L'enginyeria biomèdica és la disciplina que aplica els principis i mètodes de l'enginyeria a la comprensió, definició i resolució de problemes en biologia i medicina.

La demanda d'enginyers per a la concepció, el disseny, la instal·lació i l'ensinistrament en l'ús d'equips i instruments mèdics ha anat creixent a mesura que avançava la tecnologia mèdica. Aquests aspectes essencials de les tecnologies sanitàries estan actualment recollits en les directives europees i en les legislacions de tots els països desenvolupats.

Els continguts d'aquest màster interuniversitari han sigut elaborats per professorat dels departaments de les escoles tècniques superiors d'Enginyeria Industrial i d'Enginyeria de Telecomunicació de la Universitat Politècnica de València, i de les facultats de Medicina i de Ciències Físiques de la Universitat de València, amb l'objectiu d'oferir una formació mixta de qualitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest màster és la formació d'enginyeres i enginyers biomèdics capacitats per al projecte i el desenvolupament d'equips i sistemes sanitaris i d'instrumentació mèdica en llocs de suport tecnològic en hospitals, indústria sanitària i centres de recerca.

Segell EUR-ACE

Aquest títol compta amb el segell de qualitat internacional EUR-ACE.

Estructura del màster

 • PRIMER SEMESTRE
  Gestió de qualitat i certificació de productes sanitaris (4 ECTS) Idioma: castellà

  Innovació i recerca en tecnologia mèdica (4 ECTS) Idioma: castellà/angles
  (Innovation and research in medical technology)

  Recerca preclínica i clínica. Disseny d'experiments (4 ECTS) Idioma: castellà

  Analítica predictiva en salut (4 ECTS) Idioma: castellà/angles
  (Predictive analytics in health)

  Mecanismes de control i regulació de les funcions corporals (1,5 ECTS) Idioma: castellà/angles
  (Mechanisms of control and regulation of the body functions)

Assignatures d'intensificació (22,5 ECTS)

 • Intensificació 1: BIOELECTRÒNICA I TECNOLOGIA MÈDICA

  PRIMER SEMESTRE
  Neuroenginyeria (4,5 ECTS) Idioma: castellà
  Disseny de dispositius de monitoratge remot (4,5 ECTS)
  Processament avançat de senyals biomèdics (4,5 ECTS) Idioma: castellà

  SEGON SEMESTRE
  Modelling and simulation of bioelectric systems (4,5 ECTS) Idioma: angles
  Nanodiagnostics and nanotherapy (4,5 ECTS) Idioma: angles

 • Intensificació 2: TÈCNIQUES AVANÇADES EN DISSENY D'IMPLANTS I ENGINYERIA DE TEIXITS

  PRIMER SEMESTRE
  Tècniques avançades d'anàlisi biomecànica d'activitats i funcions humanes (4,5 ECTS) Idioma: castellà
  Ergonomia i discapacitat (4,5 ECTS) Idioma: castellà
  Advanced tissue engineering and regenerative therapy (4,5 ECTS) Idioma: angles

  SEGON SEMESTRE
  Disseny i validació d'ajudes tècniques (4,5 ECTS)
  Idioma: angles Disseny i validació d'implants quirúrgics (4,5 ECTS)
  Idioma: angles

Treball de final de màster: 20 ECTS

EXCEPCIONALMENT, DURANT EL CURS 2023-2024, NO S'ADMETRAN MATRÍCULES DE NOU INGRÉS EN ASSIGNATURES DEL MÒDUL 4: INTENSIFICACIÓ TIC PER A LA SALUT I EL BENESTAR

Complements formatius

El títol està en procés de modificació.

En el curs 2023-2024 no s'impartirà el curs de complements formatius.

Dirigit a

 • Persones titulades en el Grau d'Enginyeria Biomèdica.

Criteris d'admissió

 • Per a accedir al màster, l'alumnat ha d'estar en possessió del títol de Grau en Enginyeria Biomèdica.
 • De manera excepcional al curs 23-24 només s'admetran persones graduades en Enginyeria Biomèdica.
 • Currículum

Organització

 • Universitat Politècnica de València
 • Universitat de València (Estudi General)

Participants

 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial
 • Facultat de Medicina i Odontologia
 • Facultat de Ciències Físiques


EMAS upv