- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de Subministrament Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de Subministrament

60 crèdits

Crèdit 39,27€
(2021/2022)
Permet accedir a beques

35 places
(2022/2023)

Preinscriu-te del 15 al 30 de juny

Introducció

La competitivitat d'una empresa depèn de la competitivitat de la cadena de subministrament en què s'integra. La millora de l'eficiència de la cadena de subministrament en les àrees d'enginyeria i producció i logística és una exigència per a les empreses que vulguen continuar sent competitives. El Màster Universitari en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i de Cadena de Subministrament tracta d'oferir una formació integral d'especialista, a través del programa oficial de postgrau en Enginyeria i Producció Industrial, en l'àmbit nacional i de la Comunitat Valenciana, amb atenció especial als sectors tradicionals valencians, a les empreses d'alta tecnologia, de transport i distribució, a operadors logístics, consultores i empreses de serveis.

Objectius

La finalitat del Màster és formar professionals en enginyeria avançada de producció, logística i cadena de subministrament, amb una formació orientada a les necessitats de les empreses.

A més, proporciona la possibilitat d'elecció d'un itinerari de recerca per als participants que vulguen fer la tesi doctoral.

Durant el transcurs del Màster s'aplicaran tècniques avançades de planificació, programació i seqüenciació, tant en un context d'empreses industrials com de cadena de subministrament. Els alumnes coneixeran tècniques logístiques d'aprovisionament i distribució, d'enginyeria logística i de la cadena de subministrament, i les estratègies corresponents, treballaran en l'aplicació de la gestió de processos de negoci, en sistemes de mesurament del rendiment i, també, en tècniques de modelització i simulació de sistemes productius, logístics i cadenes de subministrament.

Dirigit a

Persones amb titulació d'enginyeria, ciències experimentals i Administració i Direcció d'Empreses, amb orientació a empreses industrials i de serveis (logística, distribució, operadors logístics) i motivació per les relacions en la cadena de subministrament entre proveïdors, fabricants, transportistes, operadors logístics i distribuïdors.

Criteris d'admissió

  • Titulacions esmentades
  • Expedient acadèmic
  • Idoneïtat del perfil

Organització

Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials

Participants

Centre d'Investigació de Gestió i Enginyeria de la Producció, Institut Tecnològic d'Embalatge, Transport i Logística i Fundació València-Port

Cofinançament

Ministeri d'Educació


EMAS upv