- -
UPV
 
Màster Universitari en Comunicació Transmèdia Campus de Gandia, Universitat Politècnica de València

MU en Comunicació Transmèdia

60 crèdits ECTS

INTRODUCCIÓ

La narració transmèdia és un tipus de relat on la història es desplega a través de múltiples mitjans i plataformes de comunicació. És aquella els relats de la qual apareixen interrelacionats mantenint, al seu torn, independència narrativa i sentit complet. Pot entendre's com una història explicada des de diferents perspectives segons el mitjà de comunicació emprat, com per exemple: un llibre, un còmic, un apunt, un espot, una sèrie de televisió, les xarxes socials, les realitats virtual i augmentada, el cinema o un videojoc. Des del punt de vista de la producció, requereix crear contingut que enganxe el públic utilitzant diferents tècniques. Per a aconseguir-ho, una producció transmèdia desenvolupa històries a través de diferents formats mediàtics per a alliberar peces úniques de contingut per a cada canal. És fonamental que aquestes peces de contingut estiguen obertes o subtilment lligades entre si, i també que hi tinguen una sincronia narrativa.

El format transmèdia consisteix a expandir un projecte en múltiples mitjans, perquè cadascun aporte una part diferent i significativa aprofitant el seu potencial, i perquè en conjunt tots posen en funcionament diverses fórmules de participació de l'audiència, que es manifesta activa i vol interactuar, decidir i també aportar i millorar el contingut. Qualsevol projecte requereix una aproximació que tinga en compte la integració i la sinergia entre les múltiples finestres mediàtiques que conformen el nostre entorn. Avui dia, pensar en recursos transmèdia s'ha convertit en una opció per a qualsevol projecte audiovisual, comunicatiu, cultural, educatiu i de negoci. Pensar en allò transmèdia és entendre els projectes com a xarxes, els seus elements com a subconjunts de xarxes que es poden explorar i explotar, i la figura de la persona creadora i productora transmèdia com a l'arquitecta d'aquests projectes.

OBJECTIUS

L'objectiu principal del màster és la formació de professionals d'alta qualificació per a la producció de projectes transmèdia, amb capacitat per a exercir la comunicació com una forma integral de generar projectes expandits en múltiples mitjans que afavorisquen la interacció amb l'audiència i es nodrisquen d'aquesta; així com saber situar-se en el context socioeconòmic, fomentant l'experimentació i la investigació en el camp de la creació, i la seua adaptació als sectors professionals de la comunicació en què poden aplicar els coneixements tècnics i creatius adquirits.

El màster dona resposta a la demanda de formació en l'àmbit de la comunicació i, en concret, als nous escenaris conseqüència de la irrupció de les xarxes socials i dels nous models de consum de mitjans. El programa està dissenyat perquè l'alumnat se submergisca en els processos de treball que utilitzen les empreses de comunicació dels nostres dies, i puga experimentar i investigar en les noves narratives.

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

El màster està dividit en: formació comuna (36 crèdits dividits en 4 matèries) i formació optativa (es trien 9 crèdits entre diverses assignatures de 2 matèries), i el treball final de màster.

DIRIGIT A

Aquest màster va dirigit a aquelles persones que tinguen titulació superior universitària i vulguen ampliar la seua formació en l'àmbit de la Comunicació Audiovisual, i les Arts Visuals i Sonores.

El caràcter multidisciplinari d'aquestes àrees de coneixement i la seua vinculació amb les tecnologies de la imatge i del so estan relacionades amb les següents titulacions considerades prioritàries per a l'accés al màster (o les futures que les substituïsquen), amb la següent prelació: Llicenciatura en Comunicació Audiovisual, Llicenciatura en Belles Arts (esp. Audiovisual), Enginyeria Tècnica en Telecomunicació (esp. Imatge i So), Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques, Llicenciatura en Periodisme, Enginyeria en Disseny, ADE o Direcció d'Empreses, etc.

La Comissió Acadèmica del Màster pot valorar l'acceptació d'altres titulacions d'acord amb el perfil acadèmic i professional de la candidata o candidat, tant nacional com estranger, així com modificar els contingents d'accés per titulació o grup de titulacions.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

La Comissió Acadèmica selecciona les persones candidates a partir de l'anàlisi de l'expedient acadèmic, com també de l'adequació de la formació del candidat o candidata al perfil del màster, de l'experiència professional o investigadora i de la motivació per a cursar el màster.

ORGANITZACIÓ

PARTICIPANTS


EMAS upv