- -
UPV
 

Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge Campus de Gandia, Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 6,57
(2023/2024)

50 places (+15 en PARS)
(2023/2024)

Presentació del grau

La carrera explica el funcionament dels sistemes emprats per a codificar, transmetre, rebre i processar informació en qualsevol format, ja siga àudio, vídeo o dades, a través de diferents mitjans. A més, inclou l'estudi de sistemes i equips d'àudio i vídeo, així com el disseny de locals per a producció i enregistrament de material audiovisual.

El pla d'estudis té un enfocament pràctic que emula situacions de l'àmbit professional, i completa la formació amb idiomes, economia, organització d'empreses i programació. Aquest grau habilita per a exercir la professió de l'enginyeria tècnica de Telecomunicació en les especialitats de So i Imatge, o de Sistemes de Telecomunicació.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE. 

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE.

Eixides professionals

Les eixides laborals del grau són molt variades, des d'empreses de telecomunicacions, telefonia mòbil, electrònica, programació, telemàtica, difusió de televisió, operadors globals, etc., fins a empreses del sector audiovisual, com ara: estudis de ràdio i televisió, enregistrament, doblatge, condicionament acústic, consultories...

El títol també habilita per a l'exercici lliure de la professió, per a ocupar places tècniques en l'administració pública o per a exercir la docència i la investigació.

Mobilitat internacional i pràctiques

Aquest grau fomenta la mobilitat del seu estudiantat, per la qual cosa té signats un gran nombre de convenis d'intercanvi amb universitats de tot Europa i la resta del món, a més d'acords de doble titulació.

L'alumnat té la possibilitat de realitzar pràctiques en una gran varietat d'empreses del sector, fins i tot a l'estranger. Aquesta activitat, a més d'aportar una valuosa experiència professional durant els estudis, permet obtenir crèdits optatius o desenvolupar el treball final de grau.

Continuació d'estudis

Amb l'obtenció d'aquest grau es pot accedir al Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació, que habilita per a l'exercici d'aquesta professió.

A més, es pot accedir a diferents màsters universitaris impartits per la UPV: Enginyeria Acústica; Postproducció Digital, i Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions.

I, com en la resta de casos, es pot sol·licitar l'ingrés en qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellació oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 91,50 76,50 0,00 12,00 240,00
Aquest grau forma part d'un
programa acadèmic de grau + màster universitari de la UPV.


EMAS upv