- -
UPV
 
Inici UPV :: Estudis :: Estudis de grau :: Titulacions

Programes acadèmics amb recorreguts successius (PARS): Grau + Màster Oficial

La Universitat Politècnica de València (UPV) oferta los programas académicos con recorridos sucesivos, que se pueden elegir directamente en la preinscripción de grado.


Aquesta iniciativa suposa que l'alumne realitza un grau i un màster -de la branca d'enginyeria i arquitectura- de forma consecutiva i permet que puga matricular-se en el màster quan li falten per superar un màxim de 30 crèdits ECTS (incloent el treball de final de grau -TFG-). En el cas de l'alumnat que no estiga inscrit en el programa, no pot tenir més de 9 crèdits ECTS pendents (exclòs el TFG) per a accedir al màster.


Els programes acadèmics que ofereix la UPV són:


Programa Acadèmic amb recorreguts successius(PARS) Grau Màster
PARS en Arquitectura Grau en Fonaments de l'Arquitectura Màster Universitari en Arquitectura
Habilita per a la professió d'Arquitecte/a
PARS en Edificació Grau en Arquitectura Tècnica
Habilita per a la professió d'Arquitecte/a Tècnic
Màster Universitari en Edificació
PARS en Enginyeria Aeronàutica (via Grau en Enginyeria Aeroespacial) Grau en Enginyeria Aeroespacial
Habilita per a la professió d'Enginyer/a Tècnic Aeronaútic/a
Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica
Habilita per a la professió d'Enginyer/a Aeronaútic/a
PARS en Enginyeria Agronòmica (via Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural) Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Habilita per a la professió d'Enginyer/a Tècnic Agrícola
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica
Habilita per a la professió d'Enginyer/a Agrònom/a
PARS en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (via Grau en Enginyeria Civil) Grau en Enginyeria Civil
Habilita per a la professió d'Enginyer/a Tècnic en Obres Públiques
Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Habilita per a la professió d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports
PARS en Enginyeria de Telecomunicació (via Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge) (Gandia-Vera) Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge
Habilita per a la professió d'Enginyer/a Tècnic de Telecomunicació
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
Habilita per a la professió d'Enginyer/a Tècnic de Telecomunicació
PARS en Enginyeria de Telecomunicació (via Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació) Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
Habilita per a la professió d'Enginyer/a Tècnic de Telecomunicació
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
Habilita per a la professió d'Enginyer/a Tècnic de Telecomunicació
PARS en Enginyeria en Geomàtica i Geoinformació (via Grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia) Grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia
Habilita per a la professió d'Enginyer/a Tècnic en Topografia
Màster Universitari en Enginyeria Geomàtica i Geoinformació
PARS en Enginyeria Forestal (via Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural) Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural
Habilita per a la professió d'Enginyer/a Tècnic Forestal
Màster Universitari en Enginyeria de Forests
Habilita per a la professió d'Enginyer/a Forestal
PARS en Enginyeria Industrial (via Grau en Enginyeria de Tecnologies Industrials) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Màster Universitari en Enginyeria Industrial
Habilita per a la professió d'Enginyer/a Industrial
PARS en Enginyeria Informàtica Grau en Enginyeria Informàtica
Habilita per a la professió d'Enginyer/a Tècnic Informàtic
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
PARS en Enginyeria Informàtica (Alcoi-Vera) Grau en Enginyeria Informàtica
Habilita per a la professió d'Enginyer/a Tècnic Informàtic
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
PARS en Enginyeria Química Grau en Enginyeria Química
Habilita per a la professió d'Enginyer/a Tècnic Industrial (especialitat química)
Màster Universitari en Enginyeria Química
PARS en Enginyeria Química (Alcoi-Vera) Grau en Enginyeria Química
Habilita per a la professió d'Enginyer/a Tècnic Industrial (especialitat química)
Màster Universitari en Enginyeria Química

El Reial decret 822/2021, del 28 de setembre, permet a les universitats oferir aquests programes acadèmics com a recorreguts successius que vinculen un grau i un màster universitari orientat a l'especialització professional.


La Normativa de preinscripció i admissió als estudis de màsters universitaris de la UPV té com a objectiu abordar en un únic document la regulació de la preinscripció i admissió de l'alumnat als estudis de màsters universitaris a la UPV.


La Universitat Politècnica de València ofereix programes acadèmics amb recorreguts successius, dels quals la majoria pertanyen a professions regulades professions regulades (obri nova finestra) que requereixen del màster habilitant per a exercir. Es tracta de les següents professions: arquitecte/a; enginyer/a aeronàutic/a; enginyer/a agrònom/a; enginyer/a de camins, canals i ports; enginyer/a industrial; enginyer/a de forests, i enginyer/a de telecomunicació.


A més, s'ofereixen els programes de: enginyer/a en geomàtica i geoinformació; enginyer/a informàtic/a; enginyer/a químic/a; enginyer/a de telecomunicació, so i imatge i el programa d'edificació.
EMAS upv