- -
UPV
 
Inici UPV :: Estudis :: Estudis de grau :: Titulacions

Programes acadèmics amb recorreguts successius

La Universitat Politècnica de València (UPV) oferta los programas académicos con recorridos sucesivos, que se pueden elegir directamente en la preinscripción de grado.


Aquesta iniciativa suposa que l'alumne realitza un grau i un màster -de la branca d'enginyeria i arquitectura- de forma consecutiva i permet que puga matricular-se en el màster quan li falten per superar un màxim de 30 crèdits ECTS (incloent el treball de final de grau -TFG-). En el cas de l'alumnat que no estiga inscrit en el programa, no pot tenir més de 9 crèdits ECTS pendents (exclòs el TFG) per a accedir al màster.


Els programes acadèmics que ofereix la UPV són:Programa acadèmic amb recorregut successiu
Programa d'Enginyer/a Aeronàutic/a
Programa d'Enginyer/a Agrònom/a
Programa d'Arquitecte/a
Programa d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports
Programa d'Enginyer/a Industrial
Programa d'Enginyer/a Informàtic/a
Programa d'Enginyer/a en Geomàtica i Geoinformación
Programa d'Enginyer/a Químic/a
Programa d'Enginyer/a de Forests
Programa d'Enginyer/a de Telecomunicació
Programa d'Enginyer/a de Telecomunicació, So i Imatge
Programa d'Edificació
Grau Màster
Grau en Enginyeria Aeroespacial Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica
Grau en Fonaments de l'Arquitectura Màster Universitari en Arquitectura
Grau en Enginyeria Civil Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Grau en Enginyeria de Tecnologies Industrials Màster Universitari en Enginyeria Industrial
Grau en Enginyeria Informàtica Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia Màster Universitari en Enginyeria Geomàtica i Geoinformació
Grau en Enginyeria Química Màster Universitari en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural Màster Universitari en Enginyeria de Forests
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
Grau en Arquitectura Tècnica Màster Universitari en Edificació

El Reial decret 822/2021, del 28 de setembre, permet a les universitats oferir aquests programes acadèmics com a recorreguts successius que vinculen un grau i un màster universitari orientat a l'especialització professional.


La Normativa de preinscripció i admissió als estudis de màsters universitaris de la UPV té com a objectiu abordar en un únic document la regulació de la preinscripció i admissió de l'alumnat als estudis de màsters universitaris a la UPV.


La Universitat Politècnica de València ofereix programes acadèmics amb recorreguts successius, dels quals la majoria pertanyen a professions regulades professions regulades (obri nova finestra) que requereixen del màster habilitant per a exercir. Es tracta de les següents professions: arquitecte/a; enginyer/a aeronàutic/a; enginyer/a agrònom/a; enginyer/a de camins, canals i ports; enginyer/a industrial; enginyer/a de forests, i enginyer/a de telecomunicació.


A més, s'ofereixen els programes de: enginyer/a en geomàtica i geoinformació; enginyer/a informàtic/a; enginyer/a químic/a; enginyer/a de telecomunicació, so i imatge i el programa d'edificació.UPV
UPV
UPV

EMAS upv