- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Química Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Presentació del grau

Aquest grau forma a titulades i titulats que siguen capaços de dissenyar, construir, posar en marxa i gestionar equips i instal·lacions en indústries on hi ha processos químics.

El pla d'estudis de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi (EPSA) conté matèries bàsiques, pròpies de la Branca Industrial i la Química Industrial, a més d'optatives (itinerari de Química Industrial).

Aquest grau habilita per a exercir la professió de l'enginyeria tècnica industrial i està acreditat internacionalment amb el segell d'excel·lència EUR-ACE.

Eixides professionals

Treballaràs tant en la indústria manufacturera com en empreses de consultoria i disseny en l'àmbit de l'enginyeria química, i aconseguir llocs de responsabilitat en els departaments de producció, qualitat i medi ambient. També treballaràs directament en la indústria química: petroquímiques, plàstics, fertilitzants, colorants¿ o en sectors relacionats: mediambiental, biotecnològic, alimentari, farmacèutic¿

Igualment, pots exercir tasques d'assessoria tècnica, legal i comercial; exercir lliurement la professió (elaborant peritatges, dictàmens i projectes); optar per l'administració pública, o per la docència.

Mobilitat internacional i pràctiques

És possible cursar un semestre o el TFG en alguna de les universitats, tant europees com de la resta del món, amb les quals l'EPSA té signats convenis d'intercanvi. Aquesta estada et permetrà viure una experiència personal molt positiva, conèixer altres cultures i dominar altres idiomes.

Les pràctiques es realitzen en empreses de qualsevol dels camps d'actuació de l'enginyeria química, no sols a Espanya, sinó també dins del Programa Erasmus +, en empreses de la UE.

Continuació d'estudis

Amb aquest grau es pot accedir al Màster Universitari en Enginyeria Química, que permet exercir la professió de l'enginyeria química, que encara que no és una professió regulada, a aquest efecte hi és assimilable.

A més, també es pot accedir al Màster Universitari en Enginyeria Industrial, que habilita per a l'exercici de la professió d'aquesta enginyeria. I, com en la resta de casos, es pot sol·licitar l'accés a qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellació oportunes.

Aquest grau forma part d'un programa acadèmic de grau + màster universitari de la UPV.
Amb aquest programa podràs obtenir la reserva automàtica en el màster de referència des del moment de la preinscripció en el grau
Avançat al futur!
Crédits ECTS: 240 (4 anys)


EMAS upv