- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Química Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Aquest grau forma a titulats perquè siguen capaços de concebre, calcular, construir, posar en marxa i gestionar equips i instal·lacions de la indústria química i, en general, de les indústries on s'efectuen processos químics en què la matèria experimenta canvis en la seua composició, estat o contingut energètic.

El pla d'estudis conté 36 ECTS de matèries optatives, que s'agrupen en tres itineraris diferentes:

    • L'itinerari de Química Industrial, que s'estudia a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi i inclou les optatives següents: Complements Comuns de Química Industrial; Complements Optatius de Química Industrial; Esments de Química Industrial que, al seu tor, ofereix dos esments diferents (Química Aplicada a la Indústria i Medi Ambient).

    • L'itinerari de Processos Industrials Quimicotèxtils, que també s'estudia en l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi i consta de les següents optatives: Fonaments Bàsics dels Processos Quimicotèxtils; Tecnologia i Disseny en Processos de Coloració; Tecnologia i Disseny en Processos d'Acabat.

    • I el tercer itinerari, que s'estudia a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials, i ofereix les optatives següents: Operacions Unitàries dels Processos Industrials; Iniciació a la Integració Professional; Esments, on l'alumne pot triar entre quatre esments (Recursos i Sostenibilitat, Processos Industrials, Disseny i Seguretat Industrial o Generalista)


EMAS upv