- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Química Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Aquest grau forma a titulats perquè siguen capaços de concebre, calcular, construir, posar en marxa i gestionar equips i instal·lacions de la indústria química i, en general, de les indústries on s'efectuen processos químics en què la matèria experimenta canvis en la seua composició, estat o contingut energètic.

El pla d'estudis conté 36 ECTS de matèries optatives, que s'agrupen en tres itineraris diferentes:

    • L'itinerari de Química Industrial, que s'estudia a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi i inclou les optatives següents: Complements Comuns de Química Industrial; Complements Optatius de Química Industrial; Esments de Química Industrial que, al seu tor, ofereix dos esments diferents (Química Aplicada a la Indústria i Medi Ambient).

    • L'itinerari de Processos Industrials Quimicotèxtils, que també s'estudia en l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi i consta de les següents optatives: Fonaments Bàsics dels Processos Quimicotèxtils; Tecnologia i Disseny en Processos de Coloració; Tecnologia i Disseny en Processos d'Acabat.

    • I el tercer itinerari, que s'estudia a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials, i ofereix les optatives següents: Operacions Unitàries dels Processos Industrials; Iniciació a la Integració Professional; Esments, on l'alumne pot triar entre quatre esments (Recursos i Sostenibilitat, Processos Industrials, Disseny i Seguretat Industrial o Generalista)

Aquest grau forma part d'un programa acadèmic de grau + màster universitari de la UPV.
Amb aquest programa podràs obtenir la reserva automàtica en el màster de referència des del moment de la preinscripció en el grau

Avançat al futur!


EMAS upv