- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Química Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria Química

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 9,20
(2023/2024)

55 places
(2024/2025)

Presentació del grau

Aquest grau forma a professionals capaços de dissenyar, construir, posar en marxa i gestionar equips i instal·lacions en indústries on hi haja processos químics.

El pla d'estudis de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi (EPSA) contempla matèries bàsiques, pròpies a la Branca Industrial i Química Industrial, a més d'optatives (Itinerari de Química Industrial).

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE 

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE

Eixides professionals

Treballaràs tant en la indústria manufacturera com en empreses de consultoria i disseny en l'àmbit de l'enginyeria química, i aconseguir llocs de responsabilitat en els departaments de producció, qualitat i medi ambient. També treballaràs directament en la indústria química: petroquímiques, plàstics, fertilitzants, colorants; o en sectors relacionats: mediambiental, biotecnològic, alimentari, farmacèutic.

Igualment, pots exercir tasques d'assessoria tècnica, legal i comercial; exercir lliurement la professió (elaborant peritatges, dictàmens i projectes); optar per l'administració pública, o per la docència.

Mobilitat internacional i pràctiques

És possible cursar un semestre o el TFG en alguna de les universitats, tant europees com de la resta del món, amb les quals l'EPSA té signats convenis d'intercanvi. Aquesta estada et permetrà viure una experiència personal molt positiva, conèixer altres cultures i dominar altres idiomes.

Les pràctiques es realitzen en empreses de qualsevol dels camps d'actuació de l'enginyeria química, no sols a Espanya, sinó també dins del Programa Erasmus +, en empreses de la UE.

Continuació d'estudis

Amb aquest grau es pot accedir al Màster Universitari en Enginyeria Química, que permet exercir la professió d'Enginyer/a químic/a fet que, encara que no és una professió regulada, a aquest efecte és assimilable.

També es pot accedir al Màster Universitari en Enginyeria Industrial, habilitant per a l'exercici de la professió, així com al Máster Universitari en Enginyeria Tèxtil, únic en aquesta especialitat en la Comunitat Valenciana.

A més, amb aquest grau es pot accedir als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Direcció d'Empreses (MBA); Enginyeria d'Organització i Logística; i Enginyeria, Processament i Caracterització de Materials. També dóna accés a qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellament oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
64,50 127,50 36,00 0,00 12,00 240,00
Aquest grau forma part d'un
programa acadèmic de grau + màster universitari de la UPV.


EMAS upv