- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Informàtica Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Els sistemes informàtics permeten gaudir d'una millora en la qualitat de vida. En aquest sentit, l'enginyeria informàtica és actualment clau en el disseny i la producció de grans projectes, com són l'administració electrònica, la gestió dels estalvis i compres per Internet, els mitjans de transport més sofisticats i nets, i les solucions domòtiques. L'enginyeria informàtica forma professionals aptes per a fer front a reptes com dirigir i coordinar equips que estudien les necessitats d'empreses i de particulars, dissenyen i desenvolupen solucions a tots els nivells (material, de processament, d'interconnexió, etc.) i adapten les propostes als estàndards actuals.

El pla d'estudis preveu 48 ECTS de matèries de branca d'especialització que s'agrupen en dos itineraris diferents:

    • Un s'estudia a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi i ofereix tres branques d'especialització: Enginyeria de Computadors; Sistemes d'Informació; Tecnologies de la Informació.

    • El segon itinerari s'estudia a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica i inclou les branques següents: Enginyeria del Programari; Enginyeria de Computadors; Computació; Sistemes d'Informació; Tecnologies de la Informació.

Aquest grau forma part d'un programa acadèmic de grau + màster universitari de la UPV.
Amb aquest programa podràs obtenir la reserva automàtica en el màster de referència des del moment de la preinscripció en el grau

Avançat al futur!


EMAS upv