- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Informàtica Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria Informàtica

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 9,19
(2023/2024)

75 places
(2023/2024)

Presentació del grau

Els sistemes informàtics permeten gaudir d'una millor qualitat de vida. En aquest sentit, l'enginyeria informàtica és actualment clau en el disseny i producció de tota mena de projectes relacionats amb la banca, les compres on-line, la indústria 4.0 i les smart cities. L'enginyeria informàtica forma professionals aptes per a dirigir i coordinar equips que estudien les necessitats d'empreses i particulars i dissenyen i desenvolupen solucions.

El pla d'estudis preveu cinc especialitzacions de les quals tres s'estudien a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi; una d'elles s'ha orientat cap a la Indústria 4.0.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EURO-INF. 

Títol acreditat internacionalment amb el segell EURO-INF.

Eixides professionals

Actualment hi ha una gran demanda de titulades i titulats en informàtica. Les persones graduades estan capacitades per a dirigir empreses del sector TIC, així com departaments d'informàtica, on poden ocupar llocs de responsabilitat en tasques de desenvolupament, gestió i direcció de sistemes informàtics. Poden exercir en disciplines com ara: intel·ligència artificial, disseny multimèdia, animació per ordinador, programació de videojocs i dispositius mòbils, seguretat de sistemes informàtics, informàtica mèdica, domòtica, IoT, etc.

Mobilitat internacional i pràctiques

Els estudiants del grau tenen una gran flexibilitat a l'hora de triar destinacions internacionals en els quals cursar un semestre, fer el treball final de grau o dur a terme pràctiques. Hi ha convenis amb moltes de les millors universitats europees. Cal destacar l'existència d'un conveni amb Finlàndia per a realitzar un doble grau amb la Universitat de Lathi. Al campus d'Alcoi qualsevol alumne pot realitzar pràctiques o viatjar a l'estranger degut al ràtio existent de més oferta que demanda.

Continuació d'estudis

Amb aquest grau es pot accedir al Màster Universitari en Enginyeria Informàtica, que permet exercir la professió de l'enginyeria informàtica. A més, es pot accedir als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Automàtica i Informàtica Industrial; Computació en el Núvol i d'Altes Prestacions; Direcció d'Empreses (MBA); Enginyeria de Computadors i Xarxes; Enginyeria en Organització i Logística; Enginyeria, Processament i Caracterització de Materials; Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Programari; Enginyeria Tèxtil; Gestió de la Informació; i Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital.

I, com en la resta dels casos, es pot sol·licitar l'ingrés en qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellament oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 93,00 75,00 0,00 12,00 240,00
Aquest grau forma part d'un
programa acadèmic de grau + màster universitari de la UPV.


EMAS upv