- -
UPV
 

Grau en Arquitectura Tècnica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Arquitectura Tècnica

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

Nota de tall 8,16
(2022/2023)

175 places (+25 en PARS)
(2023/2024)

Presentació del grau

Les persones graduades en Arquitectura Tècnica són professionals que pels coneixements adquirits i per les atribucions que la llei els confereix, desenvolupen un paper fonamental en el sector de l'edificació. Duen a terme activitats molt diverses, com la direcció de l'execució material de l'obra, la seua organització i planificació, el control de qualitat, la prevenció i seguretat laboral, l'economia i el control de costos i la seua gestió.

En el nostre grau t'ensenyem a utilitzar les últimes aplicacions en gestió, disseny i càlcul, com BIM, REVIT, ARCHICAD, LEAN CONSTRUCTION, PRESTO i AutoCAD 3D.

Eixides professionals

Amb aquest grau pots treballar en la direcció d'execució d'obra, com a cap d'obra o en la direcció tècnica de construccions, promocions i empreses de rehabilitació i de projectes, o pots ocupar-te en consultories i empreses d'assessorament tècnic, decoració, interiorisme, taxacions i peritatges, immobiliàries i oficines tècniques. En l'exercici lliure de la professió, pots portar la direcció facultativa d'obres; la redacció i coordinació d'estudis de seguretat i salut, o la redacció de projectes, consultories i assistències tècniques. A més, tens oberta la possibilitat de treballar en l'administració pública o dedicar-te a la investigació. El personal llicenciat pot exercir l'enginyeria d'edificació a la Commonwealth.

Mobilitat internacional i pràctiques

L'Escola realitza intercanvis per a cursar assignatures o dur a terme el projecte de fi de grau amb universitats d'Alemanya, Dinamarca, França, Itàlia, Lituània, Suècia, Holanda, Polònia, Finlàndia, Anglaterra, Gal·les, Suècia, Portugal, Hongria, la República Txeca, Mèxic, Cuba i Xile, entre altres.

Els convenis de col·laboració amb empreses abasten la totalitat dels camps professionals de la construcció. L'alumnat ha de cursar un mínim de 180 hores de pràctiques obligatòries remunerades.

Continuació d'estudis

El Grau en Arquitectura Tècnica permet l'accés directe al Màster Universitari d'Edificació i al Màster Universitari de Conservació del Patrimoni Arquitectònic, impartits per la UPV.

A més, es pot accedir a qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellació oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
63,00 141,00 18,00 6,00 12,00 240,00
Aquest grau forma part d'un
programa acadèmic de grau + màster universitari de la UPV.


EMAS upv