- -
UPV
 

Enrique Iglesia

Doctor Honoris Causa por la Universitat Politècnica de València. Investit el 7 de novembre de 2007


Paraules del Rector

Il·lustríssim Senyor Director General de Política Científica;
Senyor Representant del Consell Social;
Senyor Regidor d'Educació de l'Ajuntament de València;
Senyor Vicerector d'Investigació;
Senyor Secretari General;
Professor Enrique Iglesia;
Padrins, familiars i amics del professor Enrique Iglesia;
Distingides autoritats acadèmiques;
Companyes i companys de la comunitat universitària;
Senyores i senyors:

Agraïsc la presència de tots vostès en un acte tan rellevant i important, i que forma part del ritual universitari, com és reconèixer el treball i el mèrit en diferents àmbits, la ciència, l'art, la cultura i la política.

En un acte com aquest, de reconeixement, permeten-me unes primeres paraules per a un record emocionat, i que ens serveix per a testimoniar el nostre respecte i estima pel nostre entranyable company el professor Eduardo Primo, el senyor Eduardo, a qui vam perdre fa tan sols uns dies. Home senzill, bo, molt treballador i tenaç i minuciós en el que feia. Amb ell, aquesta universitat sempre estarà en deute, tots estarem en deute en l'àmbit de la ciència en el camp agroalimentari, especialment els valencians per la contribució que va fer al desenvolupament i al fet que dos centres valencians de referència en el camp científic i formatiu siguen el que són avui. Em referisc, és clar, a l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments, referent en el camp de la ciència d'aliments a escala internacional, i, com no, a la nostra Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms, sens dubte el millor centre de formació en agronomia de l'estat espanyol. Centre en què ja s'han format milers d'enginyers agrònoms i en què vaig tenir la sort i el plaer enorme de formar-me i de disposar dels ensenyaments, dins del seu claustre il·lustre, del professor Eduardo Primo.

En aquest acte, avui i ací, hem nomenat i investit doctor per causa d'honor el professor Enrique Iglesia, de la Universitat de Berekeley, científic prestigiós i verdadera autoritat en el camp dels catalitzadors i processos catalítics d'interès industrial, amb una bibliografia extensíssima, un gran nombre importantíssim de patents i una llista ben llarga de distincions i premis com han posat de manifest les encertades laudatios dels dos padrins, el senyor Avelino Corma, professor investigador de l'Institut de Tecnologia Química, i Juan Jaime Cano, director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials. Gràcies a tots dos per les paraules dites i gràcies també a les entitats proponents del doctor honoris causa; em referisc a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials i als dos centres que es van adherir a la proposta, l'Institut de Tecnologia Química i el Departament d'Enginyeria Química.

He d'esmentar en aquest acte l'escrit que hem rebut del rector de la Universitat de Berkeley, el professor Robert M. Berdahl, qui desitja felicitar el professor Iglesia per distinció tan merescuda i agraeix a la nostra universitat que l'atorgue a un membre de la seua institució.

Fa uns quants dies vaig tenir la sort de rebre un obsequi d'un company i amic d'aquesta comunitat universitària, era el llibre d'un periodista nord-americà que ja va pel tercer premi Pulitzer. El llibre, de Thomas L. Friedman, es diu La Terra és plana i la tesi que sosté és que la globalització té molts efectes, però un d'indubtable és el de la universalització del coneixement, la qual, gràcies a un instrument tan potent com Internet, ha fet possible que quan un descobriment nou apareix siga visible arreu del món, amb això fa al·lusió al fet que la Terra avui és plana. Però és veritat que que aparega un descobriment només és possible si hi ha científics que el fan nàixer i només és possible si aquests científics són generosos i, a més, tracten i intenten de donar-lo a conèixer en el menor temps possible. Professor Enrique Església, vostè és un d'aquests científics que ajuden al fet que la Terra siga plana, i que, per tant, el benestar en la humanitat cada vegada siga més gran.

La Universitat Politècnica de València és una gran universitat, una dels millors universitats del sistema universitari espanyol i per això, com hi correspon, s'honra a tenir una llista ben llarga d'il·lustres doctors honoris causa la qual avui creix amb el seu nomenament.

Gràcies per acceptar, professor Enrique Iglesia, aquest nomenament.

Moltes gràcies a tots.


EMAS upv