- -
UPV
 

Enrique Iglesia

Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècnica de València. Investit el 7 de novembre de 2007


Biografía

Catedràtic del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat de Berkeley

El Dr. Enrique Iglesia treballa en el desenvolupament de catalitzadors i processos catalítics d'interès industrial. Entre les seues línies d'investigació, destaquen les contribucions altament originals en la conversió de metanol i dimetil èter a compostos oxigenats, treball recollit en publicacions d'alt prestigi, com a patents d'invenció amb la compañía BP, que està intentant desenvolupar-lo comercialment.

Una altra línia d'investigació es refereix a l'activació del metà, des de la reforma fins a la síntesi d'hidrocarburs mitjançant el procés Fisher-Tropsch (FT). Es podria dir que la tecnologia EXXON en FT ha estat desenvolupada en gran part pel Dr. Iglesia.

Els seus treballs i patents en aquest camp són de lectura obligada per a qualsevol investigador interessat en el procés FT. Entre els seus projectes destaquen el referit al disseny de catalitzadors amb centres aïllats basats en V5+ i espècies oxo-Re ancorades en zeolita ZSM-5, amb què ha aconseguit catalitzadors sense precedents.

El seu treball està caracteritzat pel rigor i no resulta sorprenent l'elevat nombre de contractes i col·laboracions industrials. Ha rebut les distincions més altes de la seua Universitat i serveix la comunitat científica com a cap d'edicions del Journal of Catalyst, com també és membre de nombrosos comitès per a l'avanç i la promoció de la ciència i l'enginyeria.

Ha estat reconegut a través d'una impressionant llista de premis, entre els quals: R. Burwell Lectureship Award, G. A. Olah Award, R. H. Wilhelm Award, P. H. Emmet Award i Humboldt Award.


EMAS upv