- -
UPV
 
Inici UPV :: Altres

Accessibilitat


Declaració d'accessibilitat

La Universitat Politècnica de València s'ha compromés a fer accessible els seus llocs web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, per la qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.
La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web: http://www.upv.es


Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l'RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.


Contingut no accessible

El contingut que s'arreplega a continuació no és accessible pel següent:


a) Falta de conformitat amb l'RD 1112/2018:

 • Existeixen certs elements de les pàgines que no inclouen un text alternatiu, o en cas afirmatiu, disposen del mateix text [requisit 1.1.1 Contingut no textual d'UNE-EN 301549:2019].
 • La navegació mitjançant teclat d'algunes pàgines no és coherent, i a vegades, no és possible accedir a certs menús [requisit 1.3.2 Seqüència significativa i 2.1.1 Teclat d'UNE-EN 301549:2019].
 • Existeixen elements que no compleixen amb el contrast mínim [requisit 1.4.3 Contrast (mínim) d'UNE-EN 301549:2019].
 • Certes pàgines no disposen d'una visualització Responsive, per la qual cosa no es visualitzen de forma òptima en els dispositius [requisit 1.4.10 Reajustament d'UNE-EN 301549:2019].
 • Existeixen certes imatges que representen text, però no són accessibles [requisit 1.4.5 [Imatges de text] d'UNE-EN 301549:2019].
 • Pot haver-hi arxius PDF o altres formats que no complisquen els requisits d'accessibilitat perquè han sigut elaborats únicament a fi de presentar determinada informació visualment.
 • Pot haver-hi fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web, com anidamiento incorrecte d'elements, presència d'algun enllaç trencat, paràgrafs sense el format i marcat correcte, algun salt en els nivells d'encapçalat o enllaços que no disposen d'alternatives d'ús del color.

b) Càrrega desproporcionada

 • No aplica

c) El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable:

 • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.
 • Pot haver-hi continguts de tercers que no estan desenvolupats per aquesta Unitat, ni sota el seu control, com arxius ofimàtics corresponents a convocatòries o ajudes públiques de diferents organismes públics que hagen de publicar-se en aquest lloc.
 • Continguts d'extranet i intranet entesos com a llocs web accessibles únicament per a un grup restringit de persones i no per al públic en general, publicats abans del 23 de setembre de 2019, fins que aquests llocs web siguen objecte d'una revisió substancial.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 21 de gener de 2021.
El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una avaluació duta a terme per l'Institut Tecnològic d'Informàtica (ITI).
La data de l'última revisió ha sigut el 29 de gener de 2021.Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d'accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

A través de les següent via:


Pot presentar:

 • una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 • una Sol·licitud d'Informació accessible relativa a continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que s'estableix per l'article 3, apartat 4, o una sol·licitud d'informació accessible relativa a o continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l'article 12.5 del Reial decret 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.Accesibilitat per a dispositius

La Universitat Politècnica de València s'adhereix als estàndards d'accessibilitat definits pel Consorci World Wide Web (W3C), la comunitat internacional composta per organitzacions i públic en general que estableixen conjuntament les pautes generals que permeten a qualsevol persona (independentment de les seues capacitats) navegar, entendre, percebre i interactuar amb la web.


Amb aquest motiu, la UPV posa a la disposició de la comunitat universitària diversos serveis orientats a millorar l'accessibilitat en les tasques quotidianes i, en particular, als sistemes informàtics. Els documents següents poden resultar d'utilitat per a la configuració accessible de llocs informàtics.


Si teniu un problema específic d'accessibilitat, podeu posar-vos en contacte amb la Fundació CEDAT, a través del telèfon 96 387 70 36 o pel correu electrònic accesibl@upvnet.upv.es.


Els problemes associats directament amb la configuració dels equips informàtics s'atendran al Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU) de l'ASIC, en el telèfon 96 387 77 50 o a través del correu electrònic cau@asic.upv.es.


Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Linux Ubuntu 


Mac OS 


Windows XP 


Windows 7 


Navegadors 
UPV
UPV
UPV

EMAS upv