- -
UPV
 

Ajudes de menjador

Oberta, fins al pròxim 6 de setembre, la fase 1 del termini de sol·licituds de bons de menú per al curs acadèmic 2022-2023

[ 15/07/2022 ]

A fi que cap persona quede exclosa de l'estudi universitari per raons econòmiques, la Universitat Politècnica de València (UPV) ha convocat, amb vista al curs acadèmic 2022-2023, les ajudes de menjador, a través de les quals distribuirà un total de 54.231 menús entre l'alumnat matriculat en estudis oficials de grau o màster.

L'adjudicació de les ajudes es durà a terme en dues fases. La primera (ordinària) té el termini de sol·licitud obert fins al pròxim 6 de setembre i distribuirà el 85% dels bons disponibles. La segona (extraordinària, únicament per a aquells estudiants que hagen hagut de matricular-se en una data posterior a la de finalització de la fase 1) concedirà el 15% restant entre les sol·licituds presentades del 16 al 30 de setembre.

Requisits econòmics i acadèmics

Les ajudes s'adjudicaran a l’estudiantat que, en el curs acadèmic anterior, va superar el 40% dels crèdits en els quals es va matricular, si aquests superaven els 40 ECTS (temps complet), o el 50% si estava matriculat a temps parcial (40 ECTS o menys).

Les sol·licituds de qui compleix els requisits acadèmics es prioritzen d'acord amb la renda per càpita de la unitat familiar, fins a un màxim de 8.000 euros, en ordre creixent, fins a esgotar el nombre d'ajudes convocades.

La determinació de la unitat familiar, el càlcul de la situació econòmica familiar i els criteris d'adjudicació es poden consultar en les bases completes de la convocatòria.

No aprofitar el 90% dels vals concedits implica la pèrdua de l'ajuda

Amb l'objectiu d'utilitzar la major quantitat possible de vals i aconseguir que el major nombre possible de sol·licitants es beneficien d'aquests, es durà a terme un control dels bons consumits.

Així, a aquelles persones beneficiàries que el 31 de gener de 2023, sense causa prou justificada segons el parer de la Comissió d'Acció Social, no hagen utilitzat almenys el 90% de l'ajuda concedida fins aqueixa data, els serà revocada l'ajuda, i es reassignaran els bons a sol·licitants que es troben en la llista d'espera.

De la mateixa manera, a la finalització del segon semestre (31 de juliol de 2023), les persones beneficiàries que no hagen aprofitat el citat 90% dels vals concedits sense justificació suficient, no podran obtenir l'ajuda de menjador el primer semestre del curs 2023-2024.

L'ús indegut de l'ajuda (només és vàlida per al menú del dia) o l'ús per persones diferents de la titular, provoca la revocació d'aquesta.

Com se sol·licita?

Qualsevol alumna o alumne interessat pot sol·licitar l'ajuda de menjador (entre 10 i 80 bons) emplenant el formulari, accessible per via telemàtica, que es troba disponible en la informació personalitzada de l'alumnat (intranet).

Al·legacions i resolució

Una vegada finalitzat el termini de la fase 1 (6 de setembre), el Servei d'Alumnat publicarà en la seua pàgina web una proposta de resolució; després, les persones interessades disposaran de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions.

Posteriorment, una vegada finalitzat el termini extraordinari de presentació de sol·licituds (30 de setembre), la Comissió de Selecció realitzarà una nova proposta de resolució, que inclourà les ajudes de la fase 2 i les modificacions de la fase 1, i que serà publicada també en la web del Servei d'Alumnat.

Conclòs el posterior termini de 10 dies hàbils per a al·legar, i estudiades les argumentacions presentades, s'elevarà la proposta al rector. La resolució definitiva serà publicada llavors en la citada pàgina web del Servei d'Alumnat.

Bases completes - Convocatòria d'ajudes de menjador 2022-2023

Notícies destacades


Referent en la universitat espanyola Referent en la universitat espanyola
El programa Generació Espontánia de la UPV celebra el seu primer congres al campus de Vera
Dos premis Nobel a la UPV Dos premis Nobel a la UPV
Roger Kornberg y Ben Feringa han visitat el campus de Vera
Rànquing 'El Mundo' Rànquing 'El Mundo'
La UPV, millor universitat d'Espanya per a estudiar Biotecnologia, Belles Arts, i Ciència i Tecnologia dels Aliments
Technovation Girls CV Technovation Girls CV
La UPV ha acollit la final de la competició, en la qual xiquetes i joves d'entre 8 i 18 anys desenvolupen les seues pròpies aplicacions
Matriculem-nos en valencià Matriculem-nos en valencià
La UPV promou la campanya que incideix en l'objectiu de triar el valencià com a llengua de la docència
Normativa de Progrés i Permanència Normativa de Progrés i Permanència
La UPV aprova flexibilitzar les condicions de progrés del seu alumnat. Només serà necessari aprovar 12 crèdits en el primer any d'universitat

EMAS upv