- -
UPV
 
GRAU
Per a tramitar el Títol és necessari haver superat tots els crèdits de la titulació, inclosos els de el Treball Final de Grau.

Una vegada qualificat el Treball Final de Grau, l'estudiant rebrà un correu electrònic informant-li que ja pot sol·licitar el títol oficial amb un enllaç a la seua sol·licitud. També podrà accedir a la sol·licitud a través de la seua intranet, apartat "Secretaría Virtual", "sol·licituds", "sol·licitud de títol". 

Vídeo d'ajuda, Polimedia Sol·licitud Títol Oficial


Legislació:

-REIAL DECRET 1002/2010, de 5 d'agost, BOE de 6/08/2010.

-REIAL DECRET 861/2010, de 2 de juliol, BOE de 3/07/2010, pel qual es modifica el RD 1393/2007.

-REIAL DECRET 1393/2007, de 29 d'octubre, BOE de 30/10/2007.

 


Tràmits via web:

-Intranet

-Secretaria Virtual


 

Nota

Passats uns dies, el sol·licitant rebrà en el seu compte de correu extern indicada en la seua sol·licitud de títol, un mail amb un enllaç perquè puga descarregar-se la Certificació Supletòria al Títol signada electrònicament per segell d'òrgan de la UPV.

En el moment en què el títol estiga emès, l'interessat rebrà un mail (en el compte de correu extern indicada en la seua sol·licitud de títol) comunicant-li que pot passar a retirar el títol en la Secretaria del seu centre.

 

EMAS upv