- -
UPV
 
MÀSTER UNIVERSITARI
Títols Processos i serveis MÀSTER UNIVERSITARI  ...
Per a tramitar el Títol és necessari haver superat tots els crèdits de la titulació, inclosos els de el Treball Final de Màster (TFM)
Una vegada qualificat el Treball Final de Màster, l'estudiant rebrà un correu electrònic informant-li que ja pot sol·licitar el títol oficial amb un enllaç a la seua sol·licitud. També podrà accedir a la sol·licitud a través de la seua intranet, apartat “Secretaría Virtual”, “sol·licitud”, “Solicitud de Título”.

Vídeo d'ajuda, Polimedia Sol·licitud Títol Oficial
Legislació:

-REIAL DECRET 1002/2010, de 5 de agosto, BOE de 6/08/2010.
-REIAL DECRET 861/2010, de 2 de julio, BOE de 3/07/2010, por el que se modifica el REIAL DECRET 1393/2007.
-
REIAL DECRET 1393/2007, de 29 de octubre, BOE de 30/10/2007.
-
ORDEN ECI/2514/2007, de 13 de agosto, BOE de 21/08/2007.
-
Real Decreto 189/2007 , de 9 de febrero, BOE de 10/02/2007, por el que se modifica el REIAL DECRET 56/2005.
-
REIAL DECRET 1509/2005, de 16 de diciembre, BOE de 20/12/2005, por el que se modifica el REIAL DECRET 56/2005.
-
REIAL DECRET 56/2005, de 21 de enero, BOE de 25/01/2005.Tràmits via web:
-Intranet
-Secretaría VirtualNota

Passats uns dies, el sol·licitant rebrà en el seu compte de correu extern indicada en la seua sol·licitud de títol, un mail amb un enllaç perquè puga descarregar-se la Certificació Supletòria al Títol signada electrònicament per segell d'òrgan de la UPV.

En el moment en què el títol estiga emès, l'interessat rebrà un mail (en el compte de correu extern indicada en la seua sol·licitud de títol) comunicant-li que pot passar a retirar el títol en la Secretaria del seu centre.

EMAS upv