- -
UPV
 
Títols propis de la UPV
Títols Processos i serveis Títols propis de la UPV  ...
L'article 34 de la Llei orgànica d'universitats 6/2001, de 21 de desembre, estableix a l'apartat 3 que les universitats poden establir ensenyaments conduents a l'obtenció de diplomes i títols propis, que no tindran els efectes que les disposicions legals atorguen als títols universitaris que tinguen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
Per a més informació, us heu de dirigir al Centre de Formació de Postgrau.

EMAS upv